COVID – 19 modifica Organigrama la Aeroportul Cluj

April 2, 2020
1,438 Views

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 46 din 28.02.2014 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., cu modificările și completările ulterioare

 2_anexa 1  2_anexa 2

Modificarea Organigramei și a Statului de funcții are la bază:

 • pandemia generată de virusul COVID – 19, care afectează România, iar una dintre cele mai afectate industrii este cea a transportului aerian de pasageri, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. resimțind efectele foarte grave în ceea ce privește traficul de pasageri și veniturile încasate atât din activitatea de bază, cât și din activitățile conexe;
 • situația dramatică de scădere a traficului aerian, respectiv a veniturilor. Aeroportul a luat măsuri drastice de reduce a costurilor și datorită faptului că veniturile nu sunt suficiente sunt nevoiți să reducă numărul de posturi, implicit modificând Organigrama și Statul de funcții al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.;
 • necesitatea luării unor măsuri urgente pentru diminuarea impactului negativ provocat de pandemia virusului COVID-19 asupra situației economico – financiare a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

Având în vedere cele de mai sus, în Organigrama și Statul de funcţii se propune un număr de 347 posturi, cu 19 posturi mai puțin faţă de Statul de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 94/2018.

 1. Desființarea a 18 posturi vacante, după cum urmează:
 • 1 post de Director General Adjunct, studii superioare;
 • 2 posturi de Consilier tehnic, treapta IA, studii superioare de la Compartimentul Consilieri care astfel se desființează;
 • La Biroul Investiții 1 post de Referent de specialitate, treapta I, studii superioare;
 • La Serviciul Securitate Aeroportuară 2 posturi de Referent de specialitate, treapta II, studii superioare și 1 post de Agent de securitate aeroportuară, treapta II, studii medii;
 • La Biroul Sisteme de Securitate 1 post de Referent de specialitate, treapta III, studii superioare și 5 posturi de Agent de securitate aeroportuară, treapta II, studii medii;
 • La Biroul Administrare Clădiri 1 post de Șef Birou, studii superioare;
 • La Compartimentul Coordonare Operațiuni Aeroportuare 2 posturi de Inspector siguranță, treapta I, studii medii;
 • La Serviciul Exploatare și Mentenanță Mijloace Tehnice Aeroportuare 1 post de Inginer în serviciile de trafic aerian, treapta II, studii superioare;
 • La Cabinetul medical 1 post de Asistent medical generalist.
 1. La Biroul Protocol, propunem desființarea a 1 post ocupat de Șef Birou și a 1 post ocupat de Referent Protocol, treapta III, studii medii. Persoanei care ocupă postul de Șef Birou i se oferă postul vacant de Referent de specialitate, treapta III, studii superioare în cadrul Serviciului Financiar, iar persoanei care ocupă postul de Referent protocol i se oferă postul vacant de Referent evidența personalului, treapta II, studii medii în cadrul Biroului Resurse Umane, Arhivare.
 2. Trecerea Biroului Sisteme de Securitate, din subordinea Directorului Securitate, în subordinea Serviciului Securitate Aeroportuară pentru o mai bună coordonare a personalului din subordine și aplicarea măsurilor necesare pentru o gestionare eficientă și ierarhică a activităților și măsurilor ce se impun. Scopul acestei modificări este eliminarea oricăror sincope posibile de comunicare și luarea unor măsuri imediate pentru prevenirea oricăror premise de risc la adresa securității aeroportuare.
 3. Mutarea, din cadrul Serviciului Securitate Aeroportuară, a 5 posturi ocupate de Șef tură servicii de securitate, studii medii, în cadrul Biroului Sisteme de Securitate, care vor gestiona aplicarea măsurilor de securitate în zona perimetrală a aeroportului atât în baza Legii nr. 303/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cât și în baza reglementărilor naționale și comunitare ce prevăd aplicarea măsurile necesare de securitate a aviației civile de patrulare supraveghere și control acces (Regulamentului 1998/2015, PNSA, PSA, etc.)
 4. Înființarea Compartimentului Pază, în subordinea Biroului Sisteme de Securitate, având în vedere situația de criză existentă și a numărului redus de zboruri / pasageri, precum și pentru a reduce efectul de perturbare gravă a activităților aeroportului, pentru protejarea angajaților și a intereselor financiare ale aeroportului, este necesară asigurarea pazei perimetrale cu resurse proprii, prin redimensionarea următoarelor Servicii / Birouri și desființarea și înființarea a următoarelor posturi:
 • desființarea din cadrul Biroului Sisteme de Securitate, a 11 posturi ocupate de Agent de securitate aeroportuară, treapta III, studii medii și înființarea a 11 posturi de Agent de securitate, treapta III, studii medii în cadrul Compartimentului Pază. Posturile de agent de securitate se oferă persoanelor care ocupă posturile de agent de securitate aeroportuară.
  • desființarea din cadrul Serviciului Mentenanță Infrastructură Aeroportuară, după cum urmează:
   • 1 post ocupat de Șef formație (Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale), treapta I, studii medii și înființarea a 1 post de Agent de securitate, treapta I, studii medii la Compartimentul Pază, post care se oferă persoanei care ocupă funcția de șef formație.
   • 2 posturi ocupate de Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale, treapta I, studii generale și înființarea a 2 posturi de Agent de securitate, treapta I, studii generale la Compartimentul Pază, posturi care se oferă persoanelor care ocupă funcția de lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale.
   • 1 post ocupat de Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale, treapta II, studii generale și înființarea a 1 post de Agent de securitate, treapta II, studii generale la Compartimentul Pază, post care se oferă persoanei care ocupă funcția de lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale.
   • 4 posturi ocupate de Lăcătuș mecanic, treapta II, studii generale și înființarea a 4 posturi de Agent de securitate, treapta II, studii generale la Compartimentul Pază, posturi care se oferă persoanelor care ocupă funcțiile de lăcătuș mecanic.
   • 1 post ocupat de Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale, treapta III, studii generale și înființarea a 1 post de Agent de securitate, treapta III, studii generale la Compartimentul Pază, post care se oferă persoanei care ocupă funcția de lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale.
   • 2 posturi ocupate de Muncitor în serviciile de trafic aerian, treapta II, studii medii și înființarea a 2 posturi de Agent de securitate, treapta II, studii medii la Compartimentul Pază, posturi care se oferă persoanelor care ocupă funcțiile de Muncitor în serviciile de trafic aerian.
   • 3 posturi ocupate de Muncitor în serviciile de trafic aerian, treapta III, studii medii și înființarea a 3 posturi de Agent de securitate, treapta III, studii medii la Compartimentul Pază, posturi care se oferă persoanelor care ocupă funcțiile de Muncitor în serviciile de trafic aerian.
  • desființarea, din cadrul Serviciului Exploatare și Mentenanță Mijloace Tehnice Aeroportuare, după cum urmează:
   • 6 posturi ocupate de șofer de autoturisme și camionete, grupa II, treapta II, studii medii și înființarea a 6 posturi de Agent de securitate, treapta II, studii medii, la Compartimentul Pază, posturi care se oferă persoanelor care ocupă funcțiile de șofer de autoturisme și camionete;
   • 1 post ocupat de șofer de autoturisme și camionete, grupa IV, treapta I, studii medii și înființarea a 1 post de Agent de securitate, treapta I, studii medii, la Compartimentul Pază, post care se oferă persoanei care ocupă funcția de șofer de autoturisme și camionete;
   • 3 posturi ocupate de operator de handling, treapta III, studii medii și înființarea a 3 posturi de Agent de securitate, treapta III, studii medii la Compartimentul Pază, posturi care se oferă persoanelor care ocupă funcțiile de operator de handling;
  • desființarea, din cadrul Serviciului Operațiuni Sol, a 5 posturi ocupate de Dispecer sol, treapta III, studii medii și înființarea a 5 posturi de Agent de securitate, treapta III, studii medii la Compartimentul Pază, posturi care se oferă persoanelor care ocupă funcții de Dispecer sol.

Asigurarea pazei perimetrului Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. se realizează în conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și cu normele metodologice de aplicare a acesteia.

 1. Transformarea Compartimentului Audit Intern în Birou Audit Intern, cu înființarea a 1 post de Șef Birou, studii superioare, necesar pentru organizarea, desfășurarea și coordonarea activității de audit intern în conformitate cu legislația specifică și ca urmare a recomandării auditului efectuat de către Consiliul Județean Cluj.
 2. Alte modificări:
 • Redenumirea Compartimentului Control Intern în Compartiment Control Financiar Preventiv, Control Financiar de Gestiune ca urmare a recomandării din partea auditului public intern al Consiliul Județean Cluj.
 • Redenumirea Biroului Administrare Clădiri în Compartiment Administrare Clădiri.
 • Redenumirea Biroului Protocol în Compartiment Protocol.

Leave A Comment

%d bloggers like this: