( video )MĂSURILE ORDONANȚEI MILITARE nr. 2 privind prevenirea răspândirii COVID-19

Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară; prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.
Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

🔴 Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul în centrele comerciale, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.
Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

🔴 În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca deplasarea persoanelor în afara locuinței să se efectueze numai pentru următoarele motive:
– deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
– deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
– deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
– deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.
Măsura se aplică începând cu data de 21 martie 2020, ora 22.00, ora României.

🔴 În intervalul orar 22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele menționate mai sus.
– Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional sau în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

🔴 Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României. Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din anumite categoriile, prevazute expres la art.6 din Ordonanța militară nr.2/2020.

Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

🔴 Persoanele izolate la domiciliu, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.
Măsura se aplică începând cu data de 21 martie 2020.

🔴 Persoanele carantinate, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.
Măsura se aplică începând cu data de 21 martie 2020.

🔴 Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.
Măsura se aplică începând cu data de 21 martie 2020.

🔴 Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
Măsura se aplică începând cu data de 21 martie 2020.

🔴 Se pot oficia botezuri, cununii, înmormântări, la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora.
Măsura se aplică începând cu data de 21 martie 2020.

🔴 Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t au obligația ca în punctul de trecere a frontierei, să aibă asupra lor și să poarte mijloace individuale de protecție, precum dezinfectant, mănuși, mască pentru față, precum și să prezinte documente care atestă traseul de deplasare până la destinație. Conducătorii autovehiculelor mentionati, care sosesc din „zone roșii“ sau „zone galbene“ ori au tranzitat aceste zone, nu se supun măsurilor de carantină sau izolare, dacă la prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă simptomatologie asociată COVID-19.
Măsura se aplică începând cu data de 21 martie 2020

Leave A Comment

%d bloggers like this: