Vineri, 20 martie 2020, ora 11.00-Sedinta extraordinară a Consiliului Judeţean Cluj. Iata ordinea de zi

March 19, 2020
765 Views

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 135 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, se anunță convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă extraordinară pentru vineri, 20 martie 2020, ora 1100, ale cărei lucrări se vor desfășura în sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 106,

Leave A Comment

%d bloggers like this: