Maine , vineri 13 martie 2020 orele 11.00 -Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj . Un punct pe ordinea de zi

March 12, 2020
637 Views

 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 135 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, se anunță convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă extraordinară pentru vineri, 13 martie 2020, ora 1100, ale cărei lucrări se vor desfășura în sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 106, care are următorul

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

 

Nr.

crt.

Titlul proiectului de hotărâre Inițiatori Nr. Comisiilor de specialitate nominalizate în vederea avizării/

avizele emise

1 Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Cluj, precum și pentru trecerea unor imobile din domeniul public al Judeţului Cluj în domeniul public al statului Președinte

Alin Tișe

4/AF

Prezentul anunț se aduce la cunoştinţă locuitorilor județului Cluj prin afişare pe pagina de internet și la sediul Consiliului Județean Cluj şi transmitere către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea ședinței în cauză. Acesta se aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţa publică în cauză, prin grija responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă.

 

 

PREŞEDINTE

Alin Tișe

Leave A Comment

%d bloggers like this: