Mediator Mirela Venter – medierea rămâne o procedură esențială în procesul divorțului, fiind calea cea mai eficientă către un divorț rapid, civilizat, discret!

“INFORMARE

Din respect față de persoanele cu care am lucrat sau lucrez în mediere și care m-au sunat azi ca răspuns la această știre, din respect față de dreptul fiecăruia dintre noi la o știre corectă și nu manipulatoare,din respect față de toți cei care caută informații corecte și nu în ultimul rând din respect față de voi, fac următoarele precizări:

Ideea de interzicere a divorțului la mediator este pur și simplu un nonsens. Pentru că mediatorul nu pronunță și nici nu certifică divorțul – competențe pe care le au doar instanța de judecată, notarul sau după caz ofițerul de stare civilă. Medierea nu are și nici nu a avut vreodată rolul de a divorța în sens procedural. Rolul medierii în procesul de divorț a fost și rămâne în continuare acela de a ajuta părțile să ajungă la o înțelegere cu privire la așa numitele accesorii ale divorțului.

Cuplurile care înaintează instanței de judecată cererea de divorț însoțită de acordul de mediere beneficiază în continuare de avantaje incontestabile precum:
– Controlul total asupra unor decizii importante privind divorțului (custodia minorilor, contribuția la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, partajul bunurilor comune etc.);
– Desfășurarea ședințelor de judecată în camera de consiliu, deci fără expunere publică;
– Mai puține termene decât în situația în care accesoriile divorțului ar fi stabilite în fața instanței;
– Reducerea taxei judiciare de timbru la jumătate, în cazul partajului;
– Simplificarea procedurii de divorț (fără dezbateri publice, fără martori, fără avocați etc.)

Rețineți! Prin medierea divorțului, starea conflictuală este controlată de mediator, iar discuțiile sunt canalizate spre o abordare constructivă. Astfel, de regulă, părțile reușesc să-și formuleze pretențiile și să-și atingă obiectivele. Acordul de mediere consemnează integral înțelegerea părților cu privire la accesoriile divorțului. Instanța de judecată verifică legalitatea acordului, ia act de înțelegerea părților și în consecință pronunță divorțul.

Concluzie: În continuare, medierea rămâne o procedură esențială în procesul divorțului, fiind calea cea mai eficientă către un divorț rapid, civilizat, discret!

(Articol liber spre publicare)

Este posibil ca imaginea să conţină: text
arata pe facebook

Mediator Mirela Venter

Leave A Comment

%d bloggers like this: