Consiliul Județean Cluj anunță începerea perioadei de depunere a cererilor de finanțare nerambursabilă!

February 29, 2020
319 Views

Consiliul Județean Cluj invită organizațiile neguvernamentale şi entităţile publice din judeţ care implementează programe şi proiecte din sfera tineretului şi activităţilor socio-educaţionale, a sportului, culturii și cultelor religioase, să depună cererile pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din bugetul forului administrativ județean pentru anul 2020.
Depunerea solicitărilor de către entitățile eligibile se poate face începând cu ziua de vineri, 28 februarie 2020 și până în ziua de luni, 16 martie a.c., ora 12.00, la Registratura Consiliului Județean Cluj. Toți cei interesați sunt rugați să consulte Regulamentele de acordare a finanțărilor nerambursabile, accesând pagina oficială de web a Consiliului Județean – www.cjcluj.ro, secțiunea Cereri de finanțare.
Referitor la sumele alocate de forul administrativ județean pentru susținerea inițiativelor care se încadrează în domeniile anterior menționate, pentru programele și proiectele din sfera tineretului și a activităților socio-educaționale a fost alocată suma de 600.000 de lei iar pentru susținerea structurilor sportive suma disponibilă este de 1.700.000 de lei. Totodată, pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul cultural s-au alocat 600.000 de lei iar unităților aparținând cultelor religioase recunoscute legal le-a fost repartizată suma de 2.200.000 de lei.
În ceea ce privește formularele – tip ce trebuie completate, documentele ce vor trebui anexate în sprijinul cererilor de finanţare, precum şi alte reguli instituite prin regulamentele specifice, toate entităţile interesate pot consulta aceste documente și prevederi prin accesarea paginii web a Consiliului Judeţean Cluj – www.cjcluj.ro, secţiunea Cereri de finanțare.

Leave A Comment

%d bloggers like this: