Irina Munteanu , din partea PNL, este noul subprefect al județului Cluj.

January 29, 2020
689 Views

In sedinta Guvernului din28 ianuarie 2020 avem  HOTARAREA  nr 22 care arata ca :

22. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către doamna Munteanu Irina

 

I. ANALIZE
1. AMENDAMENTE LA PROIECTUL DE LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali

II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind transporturile internaţionale feroviare (OTIF) desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna la 9 mai 1980
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018

III. ORDONANȚE 
1. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
2. ORDONANŢĂ pentru prelungirea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare
3. ORDONANŢĂ privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
4. ORDONANȚĂ privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki (European Center of Excellence for Countering Hybrid Threads-Hybrid CoE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
5. ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
6. ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
7. ORDONANȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr.311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice
IV. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice

V. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea OIL TERMINAL S.A.
4. HOTĂRÂRE pentru completarea art.10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
5. HOTĂRÂRE  privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile situate în municipiul Oradea şi transmiterea acestora din proprietatea publică a statului şi din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în proprietatea publică a municipiului Oradea, judeţul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local, precum şi pentru abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.802/2014 privind aprobarea închirierii unor bunuri,proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ”Prof.dr.G.K Constantinescu”, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
6. HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi din imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0520 Timişoara, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
7. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Clădiri administrative şi bază sportivă în cazarma 914 Bucureşti”
9. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
10. HOTĂRÂRE pentru abrogarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr.454/2018 privind rechemarea şi numirea unui consul general
11. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către doamna Albu Florența-Maria
12. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Dumitru Florin
13. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Gâfu Cristian
14. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Rof Ioana-Diane
15. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Arad de către domnul Paul Sergiu-Adrian
16. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Dragu Emil-Dragoș
17. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bihor de către domnul Carțiș Horia-Laurențiu
18. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul Curteanu Eugen-Dicones
19. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către doamna Sărăor Elena-Adriana
20. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către domnul Paulescu Ioan-Anton
21. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Dumitru Nicolae
22. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către doamna Munteanu Irina
23. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Covasna de către domnul Boricean Cosmin
24. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dolj de către doamna Dobrin Daniela
25. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către doamna David Viorica
26. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Gorj de către domnul Drăgușin Virgil
27. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu
28. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Enache Anghel
29. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Hristescu Nicolae
30. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Prahova de către domnul Brezoi Constantin-George
31. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de către domnul Prorociuc Daniel
32. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de către doamna Morar Laura
33. HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Băcală Mircea din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de subprefect al județului Timiș
34. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către doamna Popa Elena
35. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vaslui de către domnul Ciomagă Dumitru
36. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Serafimciuc Claudia-Lavinia
37. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al municipiului București de către domnul Cioltan Ioan-Marian
38. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare necesare funcționării Secretariatului Organismului de Coordonare al Acordului multilateral al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte
39. HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 și 2022, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ teritoriale
40. HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționare Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
41. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Platformă multimodală Galați-înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua central Rhin-Dunăre/Alpi”
42. HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale
43. HOTĂRÂRE privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității pentru Digitalizarea României
44. HOTĂRÂRE privind stabilirea destinației patrimoniului fostului Institut al Revoluției Române din Decembrie 1989

Irina Munteanu, 39 de ani, a ocupat funcția de director executiv în cadrul Direcției Relații cu Comunitatea din Primăria municipiului Câmpia Turzii. Postul fusese ocupat după ce Partidul Național Liberal (PNL) a câștigat alegerile locale din 2016.

În 2019, Irina Munteanu a câștigat 70.356 lei din funcția deținută în Primăria din Câmpia Turzii. Potrivit declarației de avere și interese, ea a divorțat în vara anului trecut, veniturile fostului soț, Răzvan Munteanu, fiind trecute doar pentru perioada ianuarie-iulie 2019.

Din august 2019, este menționată pensia de întreținere pentru copilul minor pe care cei doi îl au împreună. Munteanu deține un autoturism Mazda 3 din 2004, neavând terenuri sau imobile în proprietate. Noul subprefect nu are credite de la bănci și nici nu are bani depuși în conturi.

Leave A Comment

%d bloggers like this: