Primăriile sunt responsabile de igienizarea arealului administrat, inclusiv a cursurilor de apă

ABA Someș-Tisa – Situația hidrologică pe cursurile de apă din județul Cluj

Primăriile sunt responsabile de igienizarea arealului administrat,

inclusiv a cursurilor de apă

 

În perioada imediat următoare, debitele și nivelurile cursurilor de apă din județul Cluj vor înregistra valori variabile, în contextul precipitațiilor prognozate și al creșterii temperaturilor.

Fenomenele de iarnă sunt prezente pe cursurile de apă, dar nu au fost înregistrate probleme. Sunt formate poduri de gheață pe cursurile de apă din zonele montane (Someșul Cald, Beliș, Răcătău).

Lacul de acumulare Gilău este exploatat în condiții de siguranță.

Atenţionăm autorităţile locale să verifice modul în care sunt întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale, să intervină pentru îndepărtarea depozitelor de deșeuri şi a materialului lemnos de pe maluri, pentru a evita antrenarea acestora în cursurile de apă şi obturarea secţiunilor de scurgere.

Reiterăm faptul că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, autoritățile publice locale sunt direct responsabile de gestionarea regimului deșeurilor, în arealul pe care îl administrează.

Astfel, obligaţiile consiliilor locale şi ale primarilor sunt menționate în Ordonanța nr. 21/ 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare prevăzute în Legea nr. 515/ 2002:

“Articolul 8. Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum şi primarii au obligaţia să asigure, în condiţiile legii:

[….]c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;

  1. j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
  2. k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor.”

De asemenea, facem un apel populaţiei să depoziteze resturile menajere numai în spaţii special amenajate, pentru a reduce riscul antrenării acestora în cursurile de apă.

  Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa monitorizează permanent cursurile de apă din administrare și colaborează cu toate instituțiile responsabile, conform fluxului informațional din cadrul Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență, din cele cinci județe arondate (Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare și Sălaj).

Leave A Comment

%d bloggers like this: