Declarația unică 2020. ANAF a publicat modelul Declarației unice care trebuie depusă până la 15 martie

January 25, 2020
1,021 Views

În Monitorul oficial de ieri 23 ianuarie 2020, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 139/2020, ce adopta modelul Declaratiei unice pentru anul 2019. Ordinul reaminteste termenul de depunere prevazut de Codul fiscal – data de 15 martie 2020. Documentul analizat mai jos se adresează contribuabililor persoane fizice, ce au realizat în anul 2019, venituri extrasalariale supuse impozitului pe venit prin declarare la autoritatea fiscală.

…..

”Rolul declarației este de regularizare a impozitului pe venit pentru anul 2019, ocazie cu care eventualele impozite și asigurări sociale datorate pentru acest an se achită până pe data de 15 martie 2020 și, de asemeni, declarația se va depune pentru veniturile estimate și asigurările sociale pentru anul 2020”, explică Adrian Bența, consultant fiscal.

Care sunt veniturile care impun depunerea declarației unice
Potrivit acestuia, categoriile de venituri ce impun depunerea declarației unice sunt:

a) activităţi independente, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă;

c) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Nu au obligaţia completării subsecţiunii contribuabilii care au realizat venituri din arendă şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi care nu au început activitatea în luna decembrie, nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârşitul anului anterior celui de raportare nu sunt îndeplinite condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente;
d) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
e) piscicultură şi/sau silvicultură;
f) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

….

Vezi aici documentul apărut în Monitorul oficial.

Leave A Comment

%d bloggers like this: