Retrospectiva 2019/ Romania, in continuare sub media UE la absorbtia fondurilor europene

December 26, 2019
257 Views

România a atras, până la 1 noiembrie 2019, suma de 9,99 miliarde de euro fonduri europene nerambursabile, ceea ce reprezintă 32,34% din alocarea totală pentru perioada de programare 2014-2020, nu cu mult sub rata medie de absorbţie a banilor europeni la nivelul Uniunii Europene, care se situează la 35%.

Cu toate că fostul ministru al Fondurilor Europene Roxana Mînzatu spera la o absorbţie a fondurilor de 36-38% la sfârşit de an, în condiţiile în care rata ajunsese până la mijlocul lunii august la peste 31%, iată că ţara noastră nu va putea să ajungă la media UE nici în 2019.

În ceea ce priveşte rata de contractare, aceasta se situa la 96%, la nivelul lunii octombrie, fiind aşteptate alte sume ce urmau să fie declarate în lunile noiembrie şi decembrie.

Potrivit ministrului Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş, România va trebui să absoarbă anul viitor minimum 2,193 miliarde de euro pentru a evita riscul de dezangajare.

“Referitor la riscul de dezangajare automată a fondurilor la 31.12.2019, menţionăm că, la nivelul programelor operaţionale, pentru PO Competitivitate, PO Asistenţă Tehnică, PO Infrastructură Mare şi PO Capital Uman, sumele angajate până în prezent depăşesc plafonul de dezangajare automată a fondurilor pentru anul 2019. Potrivit estimărilor lunare ale sumelor ce vor fi transmise Comisiei Europene (CE) în anul 2019, riscul de dezangajare de fonduri va fi acoperit pentru toate programele operaţionale. În conformitate cu prevederile regulamentelor europene aplicabile actualei perioade de programare, rambursarea cheltuielilor declarate s-a realizat după finalizarea procesului de desemnare a autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor, care a implicat evaluarea acestora de către Autoritatea de Audit din România şi emiterea unei opinii cu privire la conformitatea sistemului cu cerinţele de acreditare”, se menţionează în strategia fiscal – bugetară 2020-2022 a Guvernului.

Conform datelor MFE, 27,4 miliarde de euro reprezintă alocarea totală pentru cele şapte programe operaţionale finanţate prin Politica de Coeziune, în cadrul obiectivului Investiţii, Creştere şi Ocupare, precum şi prin FEAD (Fondul European pentru Ajutorarea Persoanelor cele mai Defavorizate), respectiv POIM, POC, POAT, POCU, POR, POCA şi POAD, din care 23 de milioane de euro reprezintă contribuţia UE.

Astfel, începând cu anul 2015, au fost lansate apeluri de proiecte pentru toate cele şase programe operaţionale (PO) FESI – Infrastructură Mare (POIM), Capital Uman (POCU), Competitivitate (POC), Asistenţă Tehnică (POAT), Regional (POR), Capacitate Administrativă (POCA), la care s-au adăugat cele pentru FEAD – POAD (Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate). Alocarea totală aferentă apelurilor lansate pentru cele 6 programe operaţionale FESI este de aproximativ 26,4 miliarde euro.

Programelor Operaţionale sprijinite din FESI 2014-2020 li s-a adăugat Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), cu finanţare din Fondul European pentru Ajutorarea Persoanelor cele mai Defavorizate (FEAD), cu o alocare totală de 519 milioane euro (din care contribuţia UE este de 441 milioane euro) pentru perioada 2014-2020. Astfel, bugetul total pentru cele şase programe operaţionale, de 26,4 miliarde de euro, reprezintă 96,1% din alocarea totală de aproape 27,4 miliarde de euro disponibilă pentru implementarea celor şapte programe.

Potrivit datelor MFE, până la 1 noiembrie 2019, au fost depuse 17.632 proiecte, în valoare de aproape 45,6 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 167% din alocarea totală a programelor operaţionale. Au fost semnate cu beneficiarii 7.384 de contracte de finanţare, în valoare totală de aproape 27,5 miliarde de euro, din care 21,8 miliarde de euro contribuţie UE, reprezentând 95% din alocarea totală aferentă acestor programe operaţionale. În cadrul acestor contracte au fost efectuate plăţi de către autorităţile de management însumând 6,2 miliarde euro, din care 5,3 miliarde de euro contribuţie UE, respectiv 23,1% din alocarea UE pentru cele şapte programe operaţionale.

Suma totală primită de la Comisia Europeană (prefinanţări şi rambursări) pentru toate programele finanţate din FESI şi FEAD (Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane) s-a ridicat la 10,2 miliarde de euro, reprezentând aproape 32% din alocarea UE pentru România, de aproape 31 miliarde de euro (din care 23 de miliarde de euro prin Politica de Coeziune, şi care sunt gestionaţi de MFE). În plus, s-au primit 7 miliarde de euro pentru plăţi directe – FEGA.

Prin Acordul de Parteneriat, România şi-a asumat finanţarea tuturor obiectivelor tematice stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, ceea ce a impus aplicarea tuturor celor 36 de condiţionalităţi ex-ante prevăzute în anexa XI a Regulamentului menţionat. În prezent (decembrie 2019), toate cele 36 de condiţionalităţi sunt îndeplinite.

***
Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) are ca obiectiv general dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranţă şi utilizare eficientă a resurselor naturale. Bugetul total al POIM pentru perioada 2014-2020 este de 10,84 miliarde euro, din care 9,22 miliarde de euro contribuţie UE (inclusiv rezerva de performanţă).

Până în luna decembrie 2019, au fost lansate apeluri în valoare totală de aproximativ 10,2 miliarde de euro, reprezentând 94% din alocarea totală a programului operaţional. În urma lansării acestor apeluri, s-au depus proiecte cu o valoare totală de 16,46 miliarde de euro, s-au semnat 290 de contracte cu o valoare totală de 12,6 miliarde de euro, din care 10,7 miliarde de euro contribuţie UE (115,8% din alocarea UE a programului). Plăţile efectuate către beneficiari au ajuns la aproape 2,7 miliarde de euro. Au fost transmise Comisiei Europene aplicaţii de plată în valoare de 2,2 miliarde de euro, fiind rambursate aproape 1,9 miliarde de euro.

***

Leave A Comment

%d bloggers like this: