Ședința extraordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca – marți, 24 decembrie 2019, ora 10.00 Iata ordinea de zi

December 24, 2019
382 Views

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 24.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funcoară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor, bl. A1-A5, M6 și M7. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, a indicatoarelor de circulație identificate la Secțiunea II Bunuri mobile, din Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare cu S.C. Coral Impex S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind modificarea Hotărârii nr. 838/2019 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu de construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369C.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6a

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019. Proiect din inițiativa primarului.

Leave A Comment

%d bloggers like this: