Prefectul de Cluj ,Cherecheș Ioan-Aurel îşi incheie activitatea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect.

Guvernul Romaniei in sedinta din 10 decembrie a adoptat Hotararea privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Cluj de către domnul Cherecheș Ioan-Aurel

16.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Cluj de către domnul Cherecheș Ioan-Aurel

Va prezentam toate actele normative adoptate de Guvern in 10 decembrie 2019

I. PROIECTE DE LEGI ASUPRA CĂRORA GUVERNUL ÎȘI VA ANGAJA RĂSPUNDEREA ÎN PARLAMENT
1. PROIECT DE LEGE privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea în anul 2020
2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020
– Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2020-2022
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane

II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la Bucureşti la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu completările ulterioare, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

IV. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei voluntare a României pentru anul 2019 către Forumul privind Administrarea Fiscală, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.64/2011
3. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate şi a altor forme de discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa internă şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr.2006/2004 şi (UE) 2017/2394, precum şi a Directivei 2009/22/CE
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Daneş, judeţul Mureş
5. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Legătură Centură Oradea (Girație Calea Sântandrei) – Autostrada 3 (Biharia)”
6. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Alba Iulia, județul Alba
7. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Botoșani în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației
8. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Argeș de către domnul Dragnea Emilian
9. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către domnul Ivancea Valentin
10.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bihor de către domnul Mihaiu Ioan
11.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul Frenț Ovidiu-Victor
12.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Botoșani de către domnul Șlincu Dan-Constantin
13.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brașov de către domnul Rasaliu Marian-Iulian
14.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brăila de către domnul Paladi George-Adrian
15.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Buzău de către doamna Ichim Carmen-Adriana
16.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Cluj de către domnul Cherecheș Ioan-Aurel
17.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul Jeacă Dumitru
18.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Covasna de către domnul Cucu Sebastian
19.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Galați de către domnul Otrocol Dorin
20.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către doamna Crișu Nina-Carmen
21.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Hunedoara de către domnul Kiszely Fabius-Tiberiu
22.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Iași de către domnul Șerbescu Marian
23.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Maramureș de către domnul Moldovan Vasile
24.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mureș de către domnul Dușa Mircea
25.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Neamț de către doamna Soroceanu Daniela
26.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Olt de către doamna Nicolae Angela
27.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina
28.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Satu Mare de către domnul Filip Darius-Grațian
29.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către doamna Minea Maria
30.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Teleorman de către domnul Dumitrescu Florinel
31.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Tulcea de către domnul Furdui Lucian
32.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vâlcea de către domnul Marian Florian
33.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vrancea de către domnul Costandache Ticu
34.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către domnul Ghincea Marius-Cristian
35.HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Petre Gigi, prefect al județului Ialomița
36.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Albu Nicolae
37.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Arad de către domnul Stoian Gheorghe
38.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către domnul Miroșeanu Liviu-Alexandru
39.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul Dolha Nechita-Stelian
40.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Botoșani de către domnul Colbu Valentin-Alexandru
41.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Galați de către domnul Avrămescu Gabriel-Ioan
42.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către doamna Matei Aneta
43.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Hunedoara de către domnul Potecă Vasilică
44.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Iași de către domnul Grigoraș Marian
45.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Neamț de către domnul Lazăr George
46.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Teleorman de către domnul Dumitrașcu Liviu
47.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către domnul Gologan Mircea
48.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vrancea de către domnul Berbece Gheorghiță
49.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera Nicolae-Gheorghe
50.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Cotîrleț Paul-Claudiu
51.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul Ceclan Oprea-Ciprian
52.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Botoșani de către domna Lozneanu Daniela-Petronela
53.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dolj de către domnul Șovăilă Cristian-Marian
54.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Gorj de către domnul Arjoca Sorin-Gabriel
55.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către domnul Moțan Gogu
56.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iași de către domnul Blanaru Constantin-Adrian
57.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de către doamna Boliacu Silvia
58.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către domnul Oprea Nelu-Ionel
59.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către domnul Franțescu Daniel-Cristian
60.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vaslui de către domnul Gologan Mircea
61.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către doamna Oneț Liliana
62.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către domnul Macrea Rareș

V. NOTE
1.NOTĂ cu tema: Raport privind implementarea Programului Naţional de Reformă 2019 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2019
2.NOTĂ cu tema: Susţinerea finanţării infrastructurii sociale prin investiţii din Fondul Social European
3.NOTĂ cu tema: Constituirea grupului de lucru interministerial pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport

VI. INFORMĂRI
1. NOTĂ DE INFORMARE referitoare la măsuri pentru evitarea riscului dezangajării în 2019 pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
2. INFORMARE privind situația Castelului Peleș

Leave A Comment

%d bloggers like this: