Cresterea accesului femeilor la prevenție în cazul bolilor hepatice cronice, un demers important – Cerasela Libeg, expert HEPAMED

Cresterea accesului femeilor la prevenție în cazul bolilor hepatice cronice, un demers important

Bolile cronice hepatice nu mai sunt de mult o condamnare la moarte.

Avansul medicinei din ultimii ani a facut ca unele tipuri de boală hepatice ( hepatita C) să ajungă să poată fi tratate eficient, dacă sunt diagnosticate și incluse în programele de tratament specifice.

Strategia națională de sănătate 2014-2020 (SNS) a stabilit ca obiectiv strategic „reducerea incidenței bolilor transmisibile prioritare: hepatite B și C și asigurarea accesului pacienților la tratamente antivirale”.

Acest obiectiv se preconizează a fi îndeplinit prin căi multiple, inclusiv prin creșterea gradului de cunoaștere a profilului epidemiologic, prin îmbunătățirea sistemului informațional și efectuarea acțiunilor de prevenție.

În prezent, nu există date certe cu privire la numărul persoanelor infectate cu VHB sau VHC din țara noastră, deoarece nu au fost implementate programe sistematice de depistare activă, iar raportările din sistemul informațional de rutină sunt fragmentare.

Sistemul informațional de rutină se bazează pe raportarea hepatitelor acute tip B și C, în conformitate cu H.G. nr. 589/20071 și OMS nr. 1466/20082.

Conform ultimului raport anual, în anul 2017 au fost raportate în sistemul național de supraveghere pentru hepatitele tip B și C un număr de 238 cazuri, cu 28% mai puține față de anul precedent (n=329)3. Dintre acestea, 56% au fost hepatite virale acute tip B, iar 28% hepatite virale acute tip C, restul fiind cazuri de hepatită virală cronică, hepatită perinatală și 14% suspiciuni de hepatită virală acută și cronică.

Elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare și conștientizare este un element de prevenție primară extrem de important.

Educarea și pregătirea profesioniștilor din domeniul medical și a populației (cu adaptare pentru grupurile cu risc înalt) este o strategie de prevenție la care putem spune că se al.iniază și proiectul HEPAMED, un proiect cu finanțare europeană care vizează optimizarea prevenției și tratamentului Hepatitelor cronice B și C prin creșterea competențelor personalului medical din România.

HEPAMED vizează și intervenții pentru combaterea stigmatizării/discriminării, dar și intervenții de conștientizare a pericolului acestor boli și de prevenție în grupurile cu risc înalt: copii și femei.

Creșterea accesului femeilor gravide la serviciile de testare pentru hepatita B și C se poate face dacă se realizează informare, consiliere și facilitarea programării, dar și implicarea activă a medicilor de familie în supravegherea sarcinii.

Diagnosticul precoce al infecției este esențial pentru eficacitatea tratamentului antiviral, reducerea riscului de transmitere la copii și familie și prevenția complicațiilor hepatice.

Sarcina la pacientele cu  boli hepatice cronice este asociată cu o incidenţă crescută a avorturilor prin deces intrauterin al fătului, dar nu pare a influenţa prognosticul bolii hepatice. Aproximativ 20% dintre paciente dezvoltă icter, ascită sau encefalopatie în cursul sarcinii.      Presiunea intraabdominală creşte în ultimul trimestru, determinând o creştere a presiunii venoase portale. O creştere şi mai dramatică are loc în etapa a doua a travaliului.    Incidenţa anomaliilor congenitale la copiii ce supravieţuiesc este similară cu aceea a populaţiei generale, dar aceia care se nasc din mame purtătoare de antigen HBs prezintă o incidenţă crescută a antigenemiei HBs cronice.

Accesul la prevenție al femeilor reduce riscul complicațiilor în situații de sarcină, iar medicii de familie au un rol important în acest sens.

Acțiunile de prevenție conferă un plus de predictibilitate și siguranță pentru persoanele bolnave, dar determină și implicare responsabilă față de sine și față de ceilalți.

Cerasela Libeg, expert HEPAMED

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: