Daniel Buda – Începând de astăzi, apărarea pădurilor se va face cu armele de foc din dotarea pădurarilor!

November 29, 2019
364 Views

“În plenul Parlamentului European de la Strasbourg a avut loc, în această dimineață, o dezbatere în baza declarației Comisiei Europene pe tema protejării apărătorilor pădurilor și ai mediului în UE.

Am intervenit în cadrul dezbaterii și am subliniat că atât Comisia Europeană cât și statele membre trebuie să sprijine măsurile pentru reîmpădurirea terenurilor degradate și a celor improprii pentru agricultură.
Vă redau mai jos intervenția susținută:
„Astăzi, aproximativ 40% din suprafața de teren a UE este acoperită de păduri, iar peste trei milioane de europeni sunt angajați în sectorul forestier.
Importanța acestora este incomensurabilă pentru tot ce înseamnă viață pe pământ, dar și pentru zonele depopulate unde creează oportunități reale pentru angajare.
Aurul verde nu este însă inepuizabil.
Astăzi lumea întreagă este chemată să lupte împotriva a ceea ce nu cunoaște granițe naționale sau continentale, și anume, combaterea schimbărilor climatice profunde, care ne afectează viața de zi cu zi.
Gestionarea durabilă a pădurilor este extrem de importantă în acest sens, având în vedere secreția crescută de dioxid de carbon.
La toate nivelurile politice trebuie să se facă tot ceea ce este necesar pentru a preveni alterarea stării pădurilor și pentru a restabili starea bună a acestora, acolo unde este necesar.
Comisia Europeană și statele membre trebuie încă o dată să sprijine măsurile pentru reîmpădurirea terenurilor degradate și a celor improprii pentru agricultură.”

Din partea Comisiei, domnul Nemec Mimica, Comisar Europeană pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, a subliniat în intervenția sa faptul că:
„Comisia este puternic preocupată pentru a proteja și restaura pădurile existente atât în UE cât și pe întreaga planetă. În acest scop, există un cadru cuprinzător legislativ pe plan european. În mod specific, foarte multe păduri sunt protejate în temeiul Directivei privind păsările și habitatele. Directiva cere ca pădurile să fie restaurate și păstrate din punct de vedere al conservării. În acest moment, 25% zona acoperită de păduri face parte din rețeaua Natura 2000, în ariile protejate. În plus, normele care guvernează speciile, se aplică pe întregul teritoriu al UE. Apărătorii mediului sunt niște aliați naturali de care nu putem să ne lipsim când vine vorba de conservarea pădurilor.
Un alt instrument de care dispunem este directiva privind infracțiunile de mediu și, în acest moment, Comisia evaluează dacă directiva a contribuit la lupta privind crimele de mediu. Organizăm în acest moment și o largă consultare publică până în anul 2020 prin intermediul căreia vom putea revizui legislația, respectiv vom putea să îi îmbunătățim implementarea. Regulamentul privind cheresteaua dorește să prevină comerțul cu cherestea obținută în mod ilegal. Infracțiunile de mediu sunt o amenințare a siguranței și bunăstării cetățenilor tocmai de aceea face parte din ciclul politic al UE care luptă împotriva infracțiunilor grave.
Dorim să dezvoltăm cooperarea între forțele polițienești, între agențiile europene. Statele membre sunt responsabile de aplicarea de sancțiuni și măsuri iar UE pune la dispoziție mijloace financiare, în linie cu strategia pădurilor. Fondurile de dezvoltare rurală în contextul PAC reprezintă principala sursă de protejare a pădurilor, ajungând până la 8,2 miliarde de euro fonduri publice în actualul CFM. Recenta comunicare privind protejarea situației pădurilor, demonstrează că UE și-a întețit lupta pentru apărarea biodiversității.
În ceea ce privește cazurile grave de defrișări chiar din pădurile vechi din statele membre, și aici mă refer îndeosebi la România, Comisia lucrează îndeaproape pentru a analiza și evalua situația. Analizăm de asemenea imaginile din satelit, prin sistemul Copernicus, pentru a înțelege ce se întâmplă cu defrișările din siturile Natura 2000, care ar trebui să fie protejate.”arata Daniel Buda

Leave A Comment

%d bloggers like this: