Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca – joi, 21 noiembrie 2019, ora 12.00. Iata ordinea de zi

Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de joi, 21 noiembrie 2019, ora 12, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3
Iata ordinea de zi
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sinaia f.n. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

2. privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Octavian Petrovici (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului bulevardul 1 Decembrie 1918 (tronsonul 2) și a imobilului situat în strada Arinilor nr. 9, aferent Liceului cu Program Sportiv, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Maramureșului nr. 151, aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Cojocnei nr. 93-99 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 1, aferent Școlii Gimnaziale Liviu Rebreanu, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Locomotivei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Calea Dorobanților din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-teren situate în zona Canalul Morii Sud și în zona Canalul Morii Nord. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Primăverii nr. 20. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Privighetorii din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 26, aferent Cimitirului Central. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 17-19. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 53/A. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea a două imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind însușirea Documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora (Cimitir Mănăștur). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind extinderea suprafeței atribuite prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafața de 12,42 mp., parte din apartamentul nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 13-15. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului Drumul Sfântul Ioan și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 7 mp., identificat cu nr. cadastral 335598, înscris în C.F. nr. 335598 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet f.n. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 180 mp., identificat cu nr. cadastral 332248, înscris în C.F. nr. 332248 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 336. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, parter, ap. 3, domnului Buza Valeriu și a familiei acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, parter, ap. 5, doamnei Șerdean-Băldean Irina și a familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

Leave A Comment

%d bloggers like this: