“Lacul Știucilor”, “Delta Transilvaniei”, din sat Săcălaia

November 12, 2019
326 Views

Lacul Știucilor este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip avifaunistic), situată în județul Cluj, pe teritoriul administrativ al comunei Fizeșu Gherlii.

Rezervația naturală (înființată în anul 1966) a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate) și se întinde pe o suprafață de 26 hectare.

Aria naturală reprezintă o zonă umedă, cu luciu de apă (lac populat cu știucă, o specie de pește teleostean) și vegetație lacustră ce include și insule plutitoare (plauri) acoperite cu stuf.

În vecinătatea rezervației naturală se află mai multe obiective de interes turistic (lăcașuri de cult, monumente istorice), astfel:

Biserica Reformată-Calvină din secolul al XVII-lea, cu tavan casetat, pictat în 1752.

Biserica de lemn din secolul al XVII-lea (1701), din satul Nicula. A fost adusă din satul Fânațe, județul Bistrița-Năsăud.

Biserica de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” (1829), din satul Bonț.

Leave A Comment

%d bloggers like this: