Joi, 31 octombrie 2019, ora 12.00- Ședința extraordinară a Consiliului local Cluj-Napoca . Iata ordinea de zi

October 31, 2019
392 Views
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca sportivei Simona Halep, personalitate marcantă a tenisului românesc și internațional. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 1109/2018 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind prelungirea duratei de închiriere a contractului având ca obiect unitatea de locuit, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., Modul B1, ap. 2, încheiat cu Mateiașu Eugen-Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Horea nr. 19A, aferent Școlii Gimnaziale „Horea”, în sistem integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 1A. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu destinația de drum în suprafață de 1281 mp., identificat cu nr. cadastral 325302, înscris în C.F. nr. 325302 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Porțelanului nr. 2. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 45 mp., identificat cu nr. cadastral 325717, înscris în C.F. nr. 325717 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Romul Ladea nr. 120. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind demolarea imobilului cu nr. topo. 4388/C, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu – str. Siretului. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind demolarea imobilului cu nr. topo. 9316-C1, 9489-C1 situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 331975-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind încetarea Contractului de asociere nr. 116592 din 21.04.2011, beneficiar Fundația „Primăvara Clujană”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind aprobarea P.U.D. – construire reprezentanță comercială S+P+3E+Er, str. Grigore Moisil nr. 17; beneficiară: S.C. Sales Consulting S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind aprobarea P.U.D. – construire hotel de apartamente S+P+3E, Calea Moților nr. 137; beneficiari: Balaj Mircea și Balaj Emilia. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind aprobarea P.U.D. – construire locuință unifamilială S+P+E, str. Măceșului nr. 58D; beneficiar: Vasile Tudor Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind aprobarea P.U.D. – construire locuință semicolectivă P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 18A; beneficiari: Sallai Tunde-Gabriela și Sallai Adrian-Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind aprobarea P.U.D. – construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3E strada Bistriței nr. 75-77; beneficiari: S.C. C&D Invcons S.R.L. și Frenko Thomas Peter. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, zona Colonia Sopor; beneficiar: Boca Claudiu-Călin. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind alocarea sumei de 18.000 lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare (faza internațională), precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind alocarea sumei de 27.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind alocarea sumei de 55.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2019, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală Românașul-Bum, în vederea realizării proiectului ,,Teatrul Universitar Amator”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 25

Privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Schola Catholica, în vederea realizării proiectului ,,Din nou la grădiniță, din nou împreună!”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26

Privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Rolul tinerilor în viața Clujului”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 27

Privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Un secol fără Ady Endre”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 28

Privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului ,,40 de zile în 40 de povești”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 29

Privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Mvsevm Transilvaniae, în vederea realizării proiectului ,,Cluj 1989.21.12”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 30

Privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Mathias Rex, în vederea realizării proiectului ,,Program de excelență pentru lideri de ONG”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 31

Privind alocarea sumei de 38.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Argumentum Nostrum, în vederea realizării proiectului ,,Sărbătorim împreună”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 32

Privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, în vederea realizării proiectului ,,Moții – Făuritori de istorie națională”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 33

Privind alocarea sumei de 210.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group, în vederea realizării proiectului ,,Com`ON Cluj-Napoca`19 – implementarea inițiativelor tinerilor”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 34

Privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Federația Centrul de Interes, în vederea realizării proiectului ,,Centrul de Interes – Performance Days”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 35

Privind alocarea sumei de 260.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului ,,Cultura schimbării”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 36

Privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația de Futnet, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca – capitala tenisului cu piciorul”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 37

Privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Culturală Intact, în vederea realizării proiectului ,,Tendințe și repere în arta contemporană regională”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 38

Privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Locul lui Mina, în vederea realizării proiectului ,,Bună ziua, Cluj!” Celebrarea unui deceniu de identitate culturală comunitară”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 39

Privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea Reactor ”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 40

Privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirile internaționale RESHAPE”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 41

Privind alocarea sumei de 57.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului ,,2019- Anul Colaborării Cluj-Varna în ecosistemul dedicat startup-urilor”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 42

Privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Film și Cultură Urbană, în vederea realizării proiectului ,,Cinemateca TIFF, ediția a IV-a”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 43

Privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Educație Sustenabilă, în vederea realizării proiectului ,,CULTURESCU – ateliere pilot de educație culturală”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 44

Privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Educație Sustenabilă, în vederea realizării proiectului ,,AGILE RAINBOW – Tabără de învățare agilă pentru tineri și copii”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 45

Privind alocarea sumei de 196.400 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 46

Privind modificarea Hotărârii nr. 467/2019 (alocarea sumei de 600.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 47

Privind modificarea Hotărârii nr. 470/2019 (alocarea sumei de 550.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 48

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 477/2019 (alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 49

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 480/2019 (alocarea sumei de 1.384.528 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile spitalicești prezentate în anexă). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 50

Privind alocarea sumei de 83.500 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația „Sfântul Nectarie Cluj” – Centrul de Îngrijiri Paleative Sfântul Nectarie, în vederea realizării proiectului „Numai împreună putem alina suferința”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 51

Privind alocarea sumei de 16.122 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația Filantropică Medical-Creștină CHRISTIANA – Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului „Centru Comunitar”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 52

Privind alocarea sumei de 19.700 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația Alfa Grup, în vederea realizării proiectului „Muzica pentru fiecare. Înregistrare Album Alfa Band”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 53

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului Farmec din Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 54

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală și reabilitare termică – Școala Gimnazială Ion Creangă – Aleea Peana nr. 2-4 din Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 55

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1055/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4/I, 4/II, 4/III, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 22). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 56

Privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 57

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Balea Maria, înregistrată sub nr. 507261/43 din 4.10.2019.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 58

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chezan Mihai Dumitru, înregistrată sub nr. 485938/3 din 24.09.2019.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 59a

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborarea studiului de fezabilitate și elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele”, km 0+264 – km 0+915.089. Proiect din inițiativa consilierului local, Dan Ștefan Tarcea, viceprimar.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 59b

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborarea studiului de fezabilitate și D.T.A.C. pentru modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele utilități în ampriza existentă”, km 0+000 – km 0+264. Proiect din inițiativa consilierului local, Dan Ștefan Tarcea, viceprimar.

Leave A Comment

%d bloggers like this: