Firma DIFERIT amendata de Consiliul Concurenţei

September 18, 2019
290 Views

Consiliul Concurenţei consideră că trebuie îmbunătăţită modalitatea concretă de organizare
a licitaţiilor pentru serviciile de întreţinere a dumurilor pe timp de iarnă (deszăpezire), astfel
încât să se elimine orice posibilitate de trucare a acestora prin înţelegeri între participanţi.
Astfel, Autoritatea de Concurenţă solicită Companiei Naţionale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) să evite, pe cât posibil, situaţiile în care se ajunge negocieri
cu participanţii la licitaţii, având în vedere că de cele mai multe ori, în aceste cazuri, preţurile
de atribuire sunt mai mari comparativ cu cele ofertate în cadrul procedurilor de licitaţia
deschisă.
Ca urmare, CNAIR trebuie să iniţieze organizarea licitaţiilor deschise cu mai mult timp
înainte, ceea ce ar permite derularea tuturor etapelor procedurii şi nu s-ar ajunge în situaţia
de a invoca caracterul de urgenţă al atribuirii serviciilor (cum e în cazul serviciilor de
dezăpezire), ceea ce ar impune trecere direct în faza de negociere.
În acelaşi timp, CNAIR trebuie dă adopte o serie de măsuri pentru a reduce gradul de
contestare a a licitaţiilor, având în vedere că, în urma contestaţiilor, se suspendă procedurile,
procesul de atribuire a serviciilor întârziind foarte mult. Acest lucru conduce la invocarea
caracterului de urgenţă şi, implicit, demararea procedurilor de negociere directă.
Consiliul Concurenţei solicită CNAIR să adopte o serie de măsuri prin care să se asigure
respectarea principiilor concurenţiale în cadrul procedurilor de licitaţie şi care să nu faciliteze
realizarea unei înţelegeri între participanţii la licitaţii . Astfel, trebuie evitată prezenţa
simultană a companiilor participante la sediul autorităţii pe parcursul derulării procedurilor
de negociere prin stabilirea unor intervale orare diferite pentru şedinţele de negociere cu
ofertanţii, negocierea tuturor ofertelor depuse de o o companie în cadrul intervalului
respectiv. În acelaşi timp, Autoritatea de Concurenţă susţine că Formularul de ofertă finală,
document care se completează de către ofertant ulterior şedinţei de negociere şi care
reflectă valoarea finală a ofertei financiare, nu trebuie completat în prezenţa companiilor
concurente.
Aceste solicitări ale Consiliului Concurenţei au rezultat în urma finalizării investigaţiei privind
trucarea unor licitaţii organizate de CNADNR (în prezent CNAIR), în anii 2012 şi 2013, în
vederea atribuirii serviciilor de întreţinere curentă pe timp de iarnă (deszăpezire) a
drumurilor naţionale şi autostrăzilor aflate în administrarea Direcţiei Regionale Drumuri şi
Poduri Cluj.
În cadrul investigaţiei, Consiliul Concureţei a sancţionat patru companii (Diferit SRL, Selina
SRL, Athos Com SRL, Ritorsa Trans SRL), active în sectorul construţiei de drumuri şi
autostrăzi, cu amenzi în valoare totală de 5,042,540 lei (aprox 1,1 milioane euro)
Autoritatea de Concurenţă a constatat că licitaţiile deschise organizate erau fie anulate, ca
urmare a depunerii de oferte neconforme/inacceptabile, fie suspendate, ca urmare a
contestaţiilor depuse, astfel, ajungându-se la atribuirea serviciilor prin proceduri de
negociere.
Deşi companiile implicate au manifestat un interes crescut pentru procedurile de licitaţie
deschisă, în cadrul fiecărui lot fiind depuse mai multe oferte, în urma suspendării sau anulării
licitaţilor, negocierile s-au derulat în lipsa presiunii concurenţiale. Astfel, companiile fie au
depus oferte fără a se concura, fie au depus oferte pentru mai multe loturi, dar negocierea sa derulat fără ca participanţii să se concureze efectiv.
„În această situaţie, companiile au acţionat în mod concertat: contractele au fost
adjudecate în cadrul procedurilor de negociere, prin rotaţie, fiecare dintre cele patru
companii, câştigând cel puţin un contract, la preţuri mai mari comparativ cu cele ofertate
în cadrul procedurilor de licitaţia deschisă. Pe de altă parte, modalitatea concretă de
derulare a negocierilor, care implica prezenţa simultană a ofertanţilor la sediul autorităţii
contractante pentru o perioadă considerabilă de timp, a favorizat comunicarea între
companii”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.Concurentei
Sancţiunile au fost aplicate, astfel:
Diferit SRL – 2,755,562 lei
➢ Selina SRL 1,329,936 lei;
➢ Athos Com SRL – 922,741 lei;
➢ Ritorsa Trans SRL – 34,301 lei.
Decizia Consiliului Concurenţei va fi publicată pe site-ul instituţiei,
www.consiliulconcurentei.ro, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.

Leave A Comment

%d bloggers like this: