DGASPC Cluj recrutează și formează asistenți maternali profesioniști

September 6, 2019
441 Views

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, instituție subordonată Consiliului Județean Cluj, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție recrutează și formează asistenți maternali profesioniști în cadrul proiectului TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod SMIS 12169, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj își propune prin intermediul proiectului care se va derula până la sfârșitul anului 2023, extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști și formarea profesională a tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției.
Pentru ca o persoană să devină asistent maternal profesionist angajat al D.G.A.S.P.C.Cluj trebuie îndeplinite următoarele condiţii minime:
-să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
-să aibă domiciliul în judeţul Cluj;
-prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii morale și material pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor;
-să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi;
-să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
Asistentul maternal profesionist, ca angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului beneficiază de drepturi bănești, conform legislației în vigoare, consiliere și suport din partea specialiștilor D.G.A.S.P.C. precum și de cursuri de formare organizate în protecția copilului.
Persoanele interesate sunt aşteptate să se prezinte la sediul instituției din Cluj-Napoca, strada General Eremia Grigorescu, nr. 37-39, telefon 0264.420146, 0264.420147 pentru a primi toate informaţiile necesare privind procedura de atestare ca și asistent maternal profesionist.

Este posibil ca imaginea să conţină: în aer liber

Leave A Comment

%d bloggers like this: