CJ pierde procesul cu Tamas

September 4, 2019
277 Views

Admite excepţia de nelegalitate a prevederilor art. 26 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 26/29.01.2016, invocată de reclamant, şi pe cale de consecinţă: Admite în parte acţiunea formulata în dos. nr. 4673/117/2017 de reclamatul T D C, în contradictoriu cu pârâţii J CLUJ şi C J CLUJ, având ca obiect anulare act administrativ. Admite acţiunea formulata în dos. nr. 4791/117/2017 de reclamatul P J CLUJ, în contradictoriu cu pârâţii C J CLUJ şi T D C, având ca obiect anulare act administrativ. Anulează Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 46/2017 privind stabilirea calificativului final de evaluare a performan?elor individuale ale reclamantului T D C pe anul 2016. Anulează Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 50/2017 privind eliberarea reclamantului T D C din func?ia de director general al D G A S C Cluj Respinge ca rămase fără obiect petitele accesorii deduse judecăţii în dos. nr. 4673/117/2017, de reintegrare a reclamantului T D C în func?ia publică de?inută şi de obligare a pârâ?ilor J CLUJ şi C J CLUJ la repararea pagubelor cauzate, respectiv plata drepturilor salariale majorate, indexate ?i actualizate, precum ?i celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul. Obligă pârâţii J CLUJ şi C J CLUJ la plata în favoarea reclamantului T D C a sumei de 5412 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Cluj, Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 4 iunie 2019.

Leave A Comment

%d bloggers like this: