Scumpiri la Cluj .S-au scumpit serviciile de salubrizare stradală , deszapezire pentru Rosal si stocare pentru RADP ( vezi proiectele de HCL aprobare ieri 7 august 2019 )

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deşeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015 și Hotărârea nr. 588/2019. Proiect din inițiativa primarului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
C L U J – N A P O C A
P R O C E S – V E R B A L
Nr. 405.061/305/7.08.2019
Încheiat cu ocazia convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului ClujNapoca în ședința extraordinară din data de 7 august 2019, şedinţă convocată de către primar.
La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Radu Mihai
Constantea, Corina Ecaterina Croitoru, Mihai Drăgoescu, Rareș Petru Ferdean, Călin Marcel
Găbudean, Radu Marin Moisin, Dan Ioan Morar, Adrian Mureșan și Mihaela Rodica Suciu.
Secretarul municipiului – supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare şi se
obține unanimitate.
Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință – supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și
deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală
și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup
S.A. Proiect din inițiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului
pentru activitatea de stocare temporară a deşeurilor municipale, prestată de către Regia
Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată și
modificată prin Hotărârea nr. 351/2015 și Hotărârea nr. 588/2019. Proiect din
inițiativa primarului.
4. Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru
funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
municipiului Cluj-Napoca, Serviciul public de interes local pentru administrarea
parcărilor din Municipiul Cluj-Napoca și Cantina de ajutor social și pensiune din
subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa
primarului.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se obține unanimitate.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:
1
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016
(aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare
stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa
primarului.
Dl. cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil.
D-na cons. Loredana Pop – secretarul Comisiei II – aviz favorabil.
Dl. cons. Tothfalusi – având în vedere modul dezastruos în care au fost efectuate,
anul trecut, lucrările de deszăpezire, întreabă dacă nu ar fi momentul să fie incluse și niște
penalizări usturătoare.
Dl. primar – îi răspunde domnului consilier Tohfalusi că propunerea sa va fi luată
în considerare, la modificarea regulamentului, unde sunt menționate sancțiunile administrative
pentru management defectuos sau incomplet; apreciază propunerea domnului consilier
Tothfalusi și consideră că regândirea sistemului de sancțiuni este o idee care trebuie analizată;
„o vom analiza împreună; vă mulțumesc”.
Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (18 voturi pentru).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare
stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C.
Rosal Grup S.A. Proiect din inițiativa primarului.
Dl. cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil.
D-na cons. Loredana Pop – secretarul Comisiei II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (18 voturi pentru).
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea
tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deşeurilor municipale, prestată
de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost
completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015 și Hotărârea nr. 588/2019.
Proiect din inițiativa primarului.
Dl. cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil.
D-na cons. Loredana Pop – secretarul Comisiei II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (18 voturi pentru).
2
4. Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru
funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al
primarului municipiului Cluj-Napoca, Serviciul public de interes local pentru
administrarea parcărilor din Municipiul Cluj-Napoca și Cantina de ajutor social
și pensiune din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
Proiect din inițiativa primarului.
Dl. cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil.
D-na cons. Loredana Pop – secretarul Comisiei II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (18 voturi pentru).
Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară
lucrările închise.
Preşedintele de şedinţă, Secretarul municipiului,
Ec. Dan-Ștefan Tarcea Jr. Aurora Roşca

Leave A Comment

%d bloggers like this: