Cadre didactice de la Colegiul Tehnic „Napoca” ambasadori ai României la Londra în cadrul unui proiect pentru combaterea consumului de droguri

În perioada  23-26 iulie 2019,  trei cadre didactice  de la Colegiul Tehnic „Napoca” au participat la o reuniune transnațională organizată la Londra în cadrul  proiectului Erasmus+ No: 2018-1-UK01-KA201-048203 „Abordarea abuzului de substanțe în rândul tinerilor din Europa”, ce are drept scop abordarea abuzului de substanțe interzise și promovarea unui stil de viață sănătos  în rândul tinerilor din Europa, alături de alte șase școli și organizații de tineri din Anglia, Turcia, Grecia, Polonia, Italia.

Doamna Marinela Marc, director al Colegiului Tehnic „Napoca” și membru în echipa de proiect ne-a mărturisit că :„ Proiectul își propune implementarea unui program de prevenire a utilizării și abuzului de substanțe psihoactive, prin implicarea elevilor în activități care promovează un stil de viață sănătos, prin crearea de instrumente necesare dezvoltării și exersării competențelor sociale, care să permită tinerilor rezolvarea problemelor, asumarea responsabilității pentru finalizarea sarcinilor și găsirea de soluții creative. Un alt scop al proiectului este acela de a evidenția rolul parteneriatelor dintre  ONG- uri și școli, în calitate de catalizatori ai schimbării comunităților, oferind elevilor și întregii comunității oportunitatea de a beneficia de  experiențe favorabile în procesul de învățare și dezvoltare.  Acest proiect transnațional va permite elevilor și cadrelor didactice oportunitatea de a cunoaște stilul de viață al diferitelor comunități din Europa și de a identifica, prin dialog intercultural și schimb de bune practici,  soluții la problema consumului de droguri și alcool cu care se confruntă tinerii din  Europa”.

Pe parcursul celor trei  zile de activități, dedicate cadrelor didactice din țările partenere, s-au desfășurat ateliere de prevenție a consumului de droguri, în cadrul cărora au fost invitați să susțină prezentări medici, dar și persoane, foste  consumatoare de droguri, care au beneficiat de programme de terapii specifice, iar acum  participă la activități de educare a tinerilor în vederea reducerii consumului de substanțe nocive.

Au fost prezentate statistici privind consumul de droguri, alcool, tutun în fiecare țară  participantă la reuniune, iar participanții au identificat,  pe lângă problemele cu care se confruntă fiecare țară și soluții pentru diminuarea acestui fenomen. Delegația clujeană a propus programme de reconversie profesională și integrare socială pentru foștii consumatori, alocarea de fonduri pentru înființarea de centre de consiliere și terapie, formarea consilierilor școlari din unitățile de învățământ pentru acordarea de asistență specializată tinerilor identificați drept consumatori, organizarea de conferințe și seminarii în cadrul fiecărei comunități în vederea prevenției. A fost un eveniment reușit, în cadrul căruia partenerii europeni au apreciat activitățile desfășurate de elevii și cadrele didactice de la Colegiul Tehnic„Napoca”în cadrul acestui proiect.

Leave A Comment

%d bloggers like this: