Joi, 1 august 2019, ora 11.00.Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj -Napoca. Iata ordinea de zi

August 1, 2019
412 Views
Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 1 august 2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 12.08.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.08.2019, ora 11:15 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11:15 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind modificarea Hotărârii nr. 469/2019 (alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind înființarea Entității de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp., parte din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, înscris în C.F. nr. 255066 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 255066 (nr. C.F. vechi 3541, nr. topo 10203/1/1). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind alocarea sumei de 700.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentelor 1 Decembrie – Ziua Națională a României și Revelion 2020, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind acordarea diplomei de aur și a premiului în sumă netă de 1.000 de lei, de la bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 32 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind darea în administrare, în favoarea Școlii Gimnaziale Iuliu Hațieganu, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 568/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 174/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind modificarea Hotărârii nr. 408/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții Înființare zonă verde și de agrement, Parcul Tineretului-Pădurea Clujenilor). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul Între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare 12 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1555/11.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10, etj. 4, ap. 88, domnului Lakatos Iosif și familiei acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Realizare branșamente și racorduri la utilități pentru două toalete publice automate. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Nădășel din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind includerea imobilului Bretea de acces, calea Baciului, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Parking, aleea Azuga din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind preluarea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 139 mp., identificat cu nr. cadastral 330277, înscris în C.F. nr. 330277 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 2. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind alocarea sumei de 200.000 de lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind aprobarea P.U.D. – construire locuință unifamilială cu spații pentru servicii la parter, str. Andrei Mureșanu nr. 32A; beneficiară: S.C. Calcim Proiect S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind aprobarea P.U.D. – extindere, etajare locuință unifamilială, str. Giuseppe Garibaldi nr. 20A; beneficiari: Lăpușan Călin-Vasile și Daniela-Luminița. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 25

Privind aprobarea P.U.D. – desființare corp C1 și construire imobil mixt (birouri, comerț), S+P+3E+R, Calea Moților nr. 123; beneficiară: Biserica Franciscană Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26

Privind însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 90.000 de lei, fără T.V.A., respectiv 107.100 de lei cu T.V.A. din bugetul local pe anul 2019 pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, München, Germania, în perioada 7-9 octombrie 2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 27

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare patru treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1343/3.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 28

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare trei treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1387/8.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 29

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare cinci treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1325/3.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 30

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, str. Donath, intersecție cu aleea Bucura, conform Certificatului de Urbanism nr. 2258/28.06.2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 31

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare zece treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1576/11.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 32

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare trei treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1363/4.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 33

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Transylvania College Cambridge International School din Cluj, înregistrată sub nr. 347505/1/5.07.2019.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 34

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Mărincaș Adrian ș.a., înregistrată sub nr. 310221/3 din 13.06.2019.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 35

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. House Design S.R.L., înregistrată sub nr. 335254/3 din 28.06.2019.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 36

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. RAAL MALL Logistic S.R.L., înregistrată sub nr. 314979/3 din 18.06.2019.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 37

Informare privind modificarea Hotărârii nr. 959/2017, de aprobare a Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire str. Luminii.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 38

Informare privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 166/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Speranței-str. Dimitrie Onciul.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 39 b

Privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a municipiului Cluj-Napoca.

Leave A Comment

%d bloggers like this: