Final de proiect Erasmus la Colegiul Tehnic „Napoca”

În perioada septembrie 2017-august 2019 elevii și cadrele didactice de la  Colegiul Tehnic „Napoca” din Cluj-Napoca au fost beneficiarii unui proiect Erasmus+ Take out stereotyping out of your life”, având ca parteneri școli  din Lituania, Turcia, Italia și Slovenia.

Scopul proiectului a fost ca elevii să poată conştientiza propriile stereotipuri şi prejudecăţi pentru a le depăşi în viitor în relația cu ei și cu cei cu care interacționează, pentru a căpăta încredere în forțele proprii și a elimina sentimentul inferiorității în raport cu ceilalți. Stereotipurile reprezintă o idee fixă, în general greșită,  pe care oamenii o au despre cum este cineva sau ceva, iar în cadrul proiectului elevii au reușit, prin diferite activități, să demonteze prejudecățile despre  popoare, etnii și să promoveze valorile specifice fiecărei țări partenere.

În cadrul reuniunilor transnaționale, care au avut loc în fiecare țară, activitățile au debutat cu întâlniri cu autoritățile locale, unde participanții  au primit  informații despre politicile locale și  regionale  din educație  și au pledat pentru importanța priectelor în educația tinerilor în spiritul valorilor europene . Au urmat  workshopuri la școlile  gazdă unde elevii Colegiului Tehnic „Napoca” s-au descurcat foarte bine, fiind apreciați de profesorii din celelalte țări pentru competențele de comunicare în limba engleză și pentru cunoștințele despre istoria și civilizația țărilor partenere.

După atelierele de la școală, conform protocolului acestor întâlniri europene, țara gazdă a pregătit și vizite și excursii pentru ca oaspeții să descopere obiective culturale sau atropice din patrimonial țării respective.

Ultima zi de activități  a fost dedicate unor  teste pentru stabilirea nivelului de competențe lingvistice la elevi, chestionare pentru elevi și profesori, acordării de diplome și certificate Europass pentru elevi, Elevii și cadrele didactice de la Colegiul Tehnic „Napoca” din Cluj-Napoca au învățat alături de parteneri europeni să elimine stereotipurile din viața lor iar concluzia reuniunii a fost că toți tinerii au aceleași preocupări și oamenii nu trebuie judecați după naționalitate, religie, rasă, gen.

Doamna Marinela Marc, directorul Colegiului Tehnic Napoca și membru în echipa de proiect ne-a mărturisit că “accesarea de proiecte europene este una din prioritățile școlii, deoarece  le oferă elevilor oportunitatea de a exersa unele competențe dobândite la școală în noi context de învățare, le deschide noi orizonturi, prin șansa de a veni în contact cu elemente din cultura și civilizația altor țări, de a–și exersa competențele de comunicare în limba engleză, de a afla ce preocupări au tinerii de vârsta lor din alte țări, de a lega prietenii, care să dureze dincolo de calendarul proiectului. Această experiență mi-a oferit oportunitatea de a conștientiza că elevii nostrii au cunoștințe solide de cultură generală,sunt bine educați, comunică foarte bine în limba engleză și, pentru că vorbim despre prejudecăți, am reușit, prin atitudinea lor, să demontăm multe din stereotipurile care circulă în anumite medii din Europa despre țara noastră. Iar ca o recunoaștere a promovării valorilor și principiilor europene, Colegiul Tehnic „Napoca” a primit anul trecut din partea Ministerului Educației Naționale distincția de Școală Europeană, în urma unei competiții naționale la care au participat școli  care au derulat în ultimii ani proiecte europene”.

Leave A Comment

%d bloggers like this: