Viceprimar Dan Tarcea -Grădinița Căsuța Poveștilor se extinde

“Clădirea existentă a grădiniței Căsuța Poveștilor, structura de pe str. București nr. 22, care momentan are doar un nivel (parter) se va extinde și moderniza, rezultând astfel o clădire cu regimul de înălțime P+1+Er și o suprafață construită de la 338 mp la una de 540 mp.

Numărul de locuri pentru copii va fi mărit de la 85 la 125.

Investiția se va face pe fonduri europene, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 25.04.2019, achiziția pentru servicii de proiectare și lucrări de execuție este în desfășurare cu termen de depunere a ofertelor până în 27 iunie 2019, iar data de finalizare a proiectului este preconizată pentru finalul anului 2020.

În situația actuală, clădirea cu pereți din cărămidă nu este izolată termic, nu dispune de sisteme de producere a energiei din surse regenerabile și prezintă deficiențe în asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități. Spațiul este insuficient pentru numărul mare de solicitări privind înscierea copiilor la această structură. În urma investiției, clădirea se va aduce la ultimele standarde din domeniu.” arata edilul Tarcea

Leave A Comment

%d bloggers like this: