Ce servicii acoperă Cardul european de sănătate, folosit pentru călătorii în UE mai scurte de 6 luni

June 9, 2019
1,266 Views

Dacă până de curând valabilitatea Cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) a fost de doar un an, aceasta s-a dublat pentru cardurile sau certificatele înlocuitoare provizorii nou-emise. Ce servicii acoperă acest card şi în ce condiţii.

Din evidenţele caselor judeţene de asigurări de sănătate, lunile iunie şi iulie sunt cele în care se primesc cele mai multe cereri pentru emiterea cardului european de asigurări de sănătate, un document care în România se eliberează doar la cerere, cei mai mulţi solicitanţi asigurându-se, astfel, medical pentru sejururile peste hotare, chiar dacă există, la cumpărarea pachetului turistic, şi varianţa încheierii unei asigurări de sănătate private pentru acea perioadă.

Acest document – care în această perioadă nu poate fi emis, din cauza problemelor legate de licitaţia privind desemnarea firmei care le realizează efectiv, dar solicitanţii primesc în locul lui un certificat provizoriu, în baza căruia beneficiază de aceleaşi drepturi – oferă asiguraţilor în sistemul public de sănătate dreptul de a beneficia de servicii medicale de necesitate în perioada şederii temporare (cel mult 6 luni) pe teritoriul unei ţări care este membră a Uniunii Europene.

Cardul, de fapt, dovedeşte calitatea de asigurat în România în situaţiile în care titularul are nevoie de asistenţă medicală în ţara de destinaţie sau de tranzit, membră a Uniunii Europene.

Pentru a obţine acest tip de document asiguratul trebuie să depună la Casa de Asigurari de Sănătate o cerere prin care solicită eliberarea cardului, copia actului de identitate – cartea de identitate respectiv certificatul de naştere pentru minorii sub 14 ani şi documentul care atestă calitatea de asigurat. Ar trebui să ştiţi, de asemenea, că pentru emitere nu se solicită nicio plată, costul fiind suportat exclusiv din FNUASS.

„În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea Cardului European sau dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP)“, informează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe site-ul oficial, aceasta fiind şi situaţia actuală.

Care sunt serviciile acoperite cu cardul şi ce cheltuieli suplimentare aţi putea avea

Leave A Comment

%d bloggers like this: