Cum a impartit Consiliul Judetean Cluj , suma de 2.200.000 lei , cultelor religioase din judetul Cluj

Se aprobă nominalizarea pe unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 2.200,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 50/2019, la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte, conform anexelor nr. 1 – 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                                                              NOMINALIZAREA
                                                      pe beneficiari a sumei de  1583.68  mii lei pentru finanţarea Programului                                                                                     Culte – Cultul Ortodox
Cultul Ortodox mii lei
Nr.
crt.
Localizare Denumire beneficiar şi proiect Suma repartizată
1 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ „ÎNVIEREA DOMNULUI” – „Construire Biserică. Anexe” 15.00
2 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ORTODOXĂ „POGORÂREA SFÂNTULUI DUH”-
„Lucrări de înteținere și reparații curente (placare scări acces în Biserică, cu piatră granit”
15.00
3 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ORTODOXĂ „SFÂNTUL MARE MUNENIC MINA” – „Continuarea lucrărilor de construcție la Biserică” 15.00
4 CLUJ -NAPOCA PAROHIA ORTODOXĂ SF.AP.PETRU SI PAVEL-VALEA CHINTĂULUI – „Construcție biserică-continuare lucrări” 3.00
5 CLUJ NAPOCA ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ A VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI – „Mozaic la Catedrala Mitropolitană” 200.00
6 CLUJ NAPOCA PAROHIA ORTODOXĂ SF.APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN -„Construire biserică parohială” 15.00
7 CLUJ NAPOCA PAROHIA ORTODOXĂ ADORMIREA MAICII DOMNULUI -„Lucrări de consolidare și reparații capitale/ lucrări de întreținere și reparații curente” 8.00
8 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ORTODOXĂ „SF. APOSTOL ȘI EVANGHELIST MATEI” – „Continuare construire biserică” 15.00
9 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ORTODOXĂ „SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL” – „Lucrări de reparații la acoperișul bisericii” 4.00
10 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ORTODOXĂ „SF.ARHIDIACON ȘTEFAN ÎNTÂIUL MUCENIC” – „Pictură biserică-continuare lucrare” 4.00
11 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ „ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI” – „Renovare exterior biserică” 4.00
12 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ORTODOXĂ „SF.IOAN GURĂ DE AUR – „Placare cu marmură și granit în interiorul și exteriorul bisericii” 15.00
13 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ORTODOXĂ SF.TREIME CLUJ-NAPOCA – „Lucrări de reabilitare la biserică (înlocuire acoperiș , instalații termice, instalații sanitare)” 4.00
14 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ORTODOXĂ SF. PROOROC ILIE TESVITEANUL FÂNAȚELE CLUJ -„Lucrări de pictură la biserică” 4.00
15 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ORTODOXĂ  CUVIOASA PARASCHIVA – CLUJ NAPOCA – „Construcție biserică” 8.00
16 CÂMPIA TURZII PAROHIA ORTODOXĂ CÂMPIA TURZII I – „Proiect schimbare acoperiș și reparații curente la biserică” 8.00
17 CÂMPIA TURZII PAROHIA ORTODOXĂ CÂMPIA TURZII II – „Lucrări de dotare și modernizare biserică” 8.00
18 DEJ PAROHIA ORTODOXĂ DEJ – VALEA CODORULUI – „Reparații biserică și  continuare lucrări la capelă” 1.00
19 DEJ PAROHIA ORTODOXĂ VIILE DEJULUI – „Lucrări curente la biserica ortodoxă Viile Dejului, (refacerea și placarea cu piatră a gardurilor din jurul bisericii, vopsirea acestora, trotuare și amenajare curți)” 8.00
20 DEJ PAROHIA ORTODOXĂ PINTIC – „Reparații interioare la biserică” 5.00
21 DEJ PROTOPOPIATUL ORTODOX  DEJ – „Finalizare lucrări la Sediul Protopopiatului Dej” 3.00
22 DEJ PAROHIA ORTODOXĂ „SF.APOSTOL ANDREI” – „Lucrări la casa parohială” 7.00
23 DEJ PAROHIA ORTODOXĂ ȘOMCUTU MIC-„Lucrări de reparații la biserică (soclu, scări, esplanadă, geamuri biserică)” 10.00
24 DEJ PAROHIA ORTODOXĂ SFÂNTUL NECTARIE DEJ -„Realizarea picturii în interiorul bisericii” 3.00
25 DEJ PAROHIA ORTODOXĂ „SF.MARE MUCENIC MINA” – „Construcție biserică ” 8.00
26 DEJ PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DEJ I -„Lucrări întreținere altar (achiziție recuzită)” 5.00
27 DEJ PAROHIA ORTODOXĂ  DEJ III – „Continuarea picturii în frescă” 5.00
28 GHERLA PAROHIA ORTODOXĂ INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI GHERLA I – „Zidării și tencuieli interioare la biserica nouă” 4.00
29 GHERLA PAROHIA ORTODOXĂ HĂȘDATE – „Reparații la casa parohială (gard)” 4.00
30 GHERLA PAROHIA ORTODOXĂ BĂIȚA – „Lucrări de finisaje exterioare la casa parohială” 4.00
31 GHERLA PAROHIA ORTODOXĂ „SF.NICOLAE” GHERLA II- „Consolidarea și amenajarea subsolului bisericii” 4.00
32 GHERLA PROTOPOPIATUL ORTODOX GHERLA – „Finisare demisol sediu Protopopiat-(magazie materiale și mărfuri precum și a unui spațiu de arhivare documente plus un oficiu)” 4.00
33 GHERLA PAROHIA ORTODOXĂ GHERLA III – „Continuarea pavării cu piatră de granit în interiorul bisericii” 4.00
34 GHERLA PAROHIA ORTODOXĂ „SF. PARASCHIVA” GHERLA IV – „Realizare sistem de sonorizare la biserică” 4.00
35 TURDA PAROHIA ORTODOXĂ OPRIȘANI I – TURDA – „Reparații exterioare și interioare la Centrul parohial” 4.00
36 TURDA PAROHIA ORTODOXĂ MISIONARĂ TURDA FABRICI – „Construcție casă parohială/Reparații la biserică” 4.00
37 TURDA PAROHIA ORTODOXĂ OPRIȘANI III – „Cameră pentru copiii care vin la biserică duminica și în sărbători, din incinta lăcașului de cult” 4.00
38 TURDA PAROHIA ORTODOXĂ  OPRIȘANI IV – „Continuarea lucrărilor de reparații la soclul bisericii” 4.00
39 TURDA PAROHIA ORTODOXĂ OPRIȘANI II – „Instalație curent trifazic pentru clopotnită, în vederea punerii clopotelor la curent” 4.00
40 TURDA PROTOPOPIATUL ORTODOX TURDA – „Reparații curente la Sediul Protopopiatului” 4.00
41 HUEDIN FUNDAȚIA CULTURAL FILANTROPICĂ PROTOPOP AUREL MUNTEANU-„Susținere activitate cantină socială Protopop Dorel Pușcaș” 7.00
42 HUEDIN PROTOPOPIATUL ORTODOX  HUEDIN – „Reparatie acoperiș sediu protopopiat (Achiziționare și montare dispozitive anti-porumbei și repararea părților din acoperișul afectat de prezența dăunătorilor)” 7.00
43 HUEDIN PAROHIA ORTODOXĂ HUEDIN I – „Achiziționare toacă electrică și construire lumânărar” 5.00
44 HUEDIN PAROHIA ORTODOXĂ HUEDIN III – „Reabilitare termică apartament parohial” 7.00
45 AGHIREȘU PAROHIA ORTODOXĂ TICU-FILIA ARGHIȘU – „Continuare lucrări la Centrul  Multifuncțional SF. Martiri Brâncoveni (Lucrări de finisări interioare)” 9.00
46 AGHIREȘU PAROHIA ORTODOXĂ  AGHIREȘU – „Reparații acoperiș tablă biserică și revopsire” 9.00
47 AITON PAROHIA ORTODOXĂ AITON – „Reparații și renovări parohie” 4.00
48 AITON PAROHIA ORTODOXĂ REDIU – „Tencuieli interioare și finisaje la casa parohială Rediu” 5.00
49 ALUNIȘ PAROHIA ORTODOXĂ ALUNIȘ – „Reparații capitale la casa parohială” 7.00
50 APAHIDA PAROHIA ORTODOXĂ SF.CUV.SILUAN ANTONITUL CLUJ-AERODROM-„Construcție Biserică” 4.00
51 APAHIDA  PAROHIA ORTODOXĂ „SF. APOSTOL ANDREI” – „Construcție lăcaș de cult” 4.00
52 APAHIDA PAROHIA ORTODOXĂ BRÂUL MAICII DOMNULUI – „Construire lăcaș de cult” 4.00
53 BACIU PAROHIA ORTODOXĂ „SFÂNTA TREIME” BACIU – „Construcție Centru social misionar catehetic” 4.00
54 BACIU PAROHIA ORTODOXĂ SF. DIMITRIE BACIU II – „Continuarea lucrărilor de pictură în tehnica frescă ” 4.00
55 BACIU PAROHIA ORTODOXĂ SĂLIȘTEA NOUĂ – „Construcție casă parohială în Săliștea Nouă” 4.00
56 BACIU PAROHIA ORTODOXĂ CORUȘU – „Renovarea bisericii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” 4.00
57 BĂIȘOARA PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ „SHIMBAREA LA FAȚĂ” SĂCEL – „Construire biserică” (anexe, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente utilități)” 10.00
58 BĂIȘOARA MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ BĂIȘOARA – „Pictură murală la biserica  mănăstirii” 4.00
59 BELIȘ PAROHIA ORTODOXĂ BELIȘ – FILIA BĂLCEȘTI  – „Achiziționare și montare sistem electrificare clopote la biserica din Bălcești” 8.00
60 BELIȘ PAROHIA ORTODOXĂ BELIȘ – „Refacerea gardului din jurul bisericii de piatră din Beliș” 11.00
61 BELIȘ PAROHIA ORTODOXĂ POIANA HOREA – „Consolidare fundație Biserică Poiana Horea” 5.90
62 BELIȘ PAROHIA ORTODOXĂ POIANA HOREA-FILIA GIURCUȚA DE SUS – „Consolidare turlă la Biserica din Giurcuța de Sus” 5.00
63 BOBÂLNA PAROHIA ORTODOXĂ BOBÂLNA -„Lucrări de întreținere și reparații la casa parohială și biserică (Achiziție materiale pentru trotuare, realizare manoperă)” 4.00
64 BOBÂLNA PAROHIA ORTODOXĂ SUARĂȘ – „Consolidare fundație biserică” 8.00
65 BOBÂLNA PAROHIA ORTODOXĂ VÂLCELELE – Filia Blidărești – „Lucrări pentru întreținere la biserică” 4.00
66 BOBÂLNA PAROHIA ORTODOXĂ VÂLCELELE – Filia Oșorhel – „Lucrări pentru întreținere la biserică” 4.00
67 BOBÂLNA PAROHIA ORTODOXĂ VÂLCELELE – „Lucrări pentru întreținere la biserică” 4.00
68 BOBÂLNA PAROHIA ORTODOXĂ VÂLCELELE – FILIA ANTĂȘ -„Lucrări pentru întreținere la biserică” 4.00
69 BONȚIDA PAROHIA ORTODOXĂ COASTA – „Consolidare și reparație la anexa lăcașului de cult” 8.00
70 BONȚIDA PAROHIA ORTODOXĂ COASTA – FILIA TĂUȘENI – „Lucrări de consolidare și reparații capitale la casa parohială din Tăușeni” 8.00
71 BONȚIDA PAROHIA ORTODOXĂ BONȚIDA – „Începerea picturii în biserică” 8.00
72 BONȚIDA PAROHIA MISIONARĂ ȘATOR – „Lucrări de întreținere și reparații la biserică (împrejmuire biserică)” 8.00
73 BORȘA PAROHIA ORTODOXĂ GIULA – „Reparații capitale la turla și exteriorul bisericii” 8.00
74 BORȘA PAROHIA ORTODOXĂ BORȘA – „Construcție altar de vară” 8.00
75  CĂIANU PAROHIA ORTODOXĂ CĂIANU -„Lucrări de întreținere biserică, împrejmuire” 3.00
76 CĂIANU PAROHIA ORTODOXĂ BĂRĂI – „Înlocuit uși biserică” 3.00
77 CĂLĂRAȘI PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BOGATA – „Lucrări de întreținere și reparații curente la biserică și casa parohială” 9.00
78 CĂMĂRAȘU PAROHIA ORTODOXĂ NĂOIU – „Lucrări de întreținere și reparații la biserica din satul Năoiu (refacere trotuare)” 4.00
79 CĂMĂRAȘU PAROHIA ORTODOXĂ SÂMBOLENI – „Lucrări de întreținere și reparații la casa parohială (reparații  la acoperișul casei parohiale-înlocuire cu țiglă metalică”) 4.00
80 CĂMĂRAȘU PAROHIA ORTODOXĂ CĂMĂRAȘU – „Lucrări de întreținere și reparații la biserică- împrejmuire” 4.00
81 CĂPUȘU MARE PAROHIA ORTODOXĂ  DÂNGĂU MIC – FILIA BĂLCEȘTI – ”Instalare echipament de automatizare pentru punerea în oscilație a clopotelor la Biserica din Bălcești” 8.00
82 CĂPUȘU MARE PAROHIA ORTODOXĂ DÂNGĂU MIC – FILIA  DÂNGĂU MARE – ”Instalare echipament de automatizare pentru punerea în oscilație a clopotelor la Biserica din Dângău Mare” 8.00
83 CĂPUȘU MARE PAROHIA ORTODOXĂ  PĂNICENI – „Reparații interioare la Biserică-schimbat geamuri” 8.00
84 CĂPUȘU MARE PAROHIA ORTODOXĂ PĂNICENI – FILIA DUMBRAVA – „Reparații exterioare la Biserica din Dumbrava” 8.00
85 CĂPUȘU MARE PAROHIA ORTODOXĂ AGÂRBICIU – „Conservare-restaurare a Bisericii de lemn Sf. Treime din Agârbiciu” 8.00
86 CĂȘEIU PAROHIA ORTODOXĂ CĂȘEIU – „Lucrări de întreținere și reparații curente la biserică” 8.00
87 CĂȘEIU PAROHIA ORTODOXĂ GÂRBOUL DEJULUI – „Lucrări de întreținere și reparații curente la biserică (reparație învelitoare biserică)” 8.00
88 CĂȘEIU PAROHIA ORTODOXĂ COPLEAN – „Lucrări de consolidare și reparații capitale la biserică (realizarea unei instalații termice, construirea unei capele mortuare)” 8.00
89 CĂȘEIU  PAROHIA ORTODOXĂ GUGA – „Recondiționarea acoperișului și a burlanelor pentru biserica ”de pe Dumbravă” din Guga 6.00
90 CĂȘEIU PAROHIA ORTODOXĂ URIȘOR – „Consolidare fundație la biserică și amenajare curte” 8.00
91 CĂȘEIU PAROHIA ORTODOXĂ RUGĂȘEȘTI – „Renovare exterior casă parohială” 8.00
92 CĂTINA PAROHIA ORTODOXĂ FELDIOARA – „Realizare sistem de încălzire la biserică (cumpărare centrală termică)” 8.00
93 CĂTINA PAROHIA ORTODOXĂ  CĂTINA – „Reabilitare exterior biserică” 16.00
94 CĂTINA PAROHIA ORTODOXĂ FELDIOARA – FILIA COPRU – „Lucrări de întreținere și reparații curente la Biserica din Copru” 3.00
95 CHINTENI PAROHIA ORTODOXĂ   CHINTENI – „Reparații capitale la Biserica Sf. Mc. Visarion, Sofronie și Oprea” 3.00
96 CHINTENI PAROHIA ORTODOXĂ SĂLIȘTEA NOUĂ – FILIA SĂLIȘTEA VECHE – „Reparație capitală la acoperișul bisericii din Săliștea Veche ” 5.00
97 CHIUIEȘTI PAROHIA ORTODOXĂ STRÂMBU – „Construcție casă parohială” 8.00
98 CHIUIEȘTI PAROHIA ORTODOXĂ MĂGOAJA – „Lucrări de întreținere la casa parohială – (Achiziție decorativă casă parohială)” 5.00
99 CHIUIEȘTI PAROHIA ORTODOXĂ „NAȘTEREA MAICII DOMNULUI” CHIUIEȘTI – „Montarea de parchet din lemn masiv în biserică” 8.00
100 CIUCEA PAROHIA ORTODOXĂ CIUCEA – „Construcție capelă mortuară” 8.00
101 CIURILA PAROHIA ORTODOXĂ SĂLICEA – „Construcție capelă mortuară-  (proiectare și execuție a capelei)” 10.00
102 CIURILA PAROHIA ORTODOXĂ CIURILA – „Construcție Biserică Sf. M. Mc. Gheorghe – continuare lucrări” 8.00
103 CIURILA PAROHIA ORTODOXĂ ȘUTU FILIA PRUNIȘ – „Lucrări de consolidare și reparații capitale la Biserica din Pruniș” 8.00
104 CÂȚCĂU PAROHIA ORTODOXĂ SĂLIȘCA – „Reabilitare casă parohială localitatea Sălișca” 50.00
105 CÂȚCĂU PAROHIA ORTODOXĂ  CÂȚCĂU – „Lucrări reabilitare demisol casă parohială/Continuarea lucrărilor la altarul de vară” 5.00
106 COJOCNA PAROHIA ORTODOXĂ  COJOCNA – „Construire biserică în cadrul Centrului Social Misionar SF. M. Mc. Gheorghe” 6.00
107 COJOCNA PAROHIA ORTODOXĂ CARA – „Reparații capitale acoperiș casă parohială” 5.00
108 COJOCNA PAROHIA ORTODOXĂ „SF.ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL” BOJU – „Tencuirea pereților exteriori ai Bisericii Ortodoxe din Boju” 5.00
109 CORNEȘTI PAROHIA ORTODOXĂ LUJERDIU – „Reabilitarea bisericii monument istoric cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din satul Lujerdiu” 10.00
110 CORNEȘTI PAROHIA ORTODOXĂ TIOCU DE SUS – „Reparații curente la casa parohială Tiocu de Sus” 5.00
111 CORNEȘTI PAROHIA ORTODOXĂ TIOCU DE JOS – Filia Cornești – „Izolare termică a casei parohiale și introducerea încălzirii centrale în casa parohială din Cornești” 5.00
112 CORNEȘTI PAROHIA ORTODOXĂ TIOCU DE JOS – „Terminarea proiectului de renovare exterioară a Bisericii Parohiei Ortodoxe Tiocu de Jos” 5.00
113 CORNEȘTI PAROHIA ORTODOXĂ STOIANA – „Reparații capitale/curente la acoperișul casei parohiale și continuarea înlocuirii geamurilor” 5.00
114 CORNEȘTI PAROHIA ORTODOXĂ TIOLTIUR – FILIA BÂRLEA – „Reparații capitale la biserica din Filia  Bârlea” 5.00
115 CORNEȘTI PAROHIA ORTODOXĂ TIOLTIUR – „Reparații capitale la biserica parohială de piatră din Tioltiur și restaurare/reabilitare biserica din lemn-monument istoric” 18.00
116 CUZDRIOARA PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CUZDRIOARA – „Achiziție și montare vitralii-geamuri biserică” 8.00
117 DĂBÂCA PAROHIA ORTODOXĂ DĂBÂCA – Construire casă parohială 15.00
118 FELEACU PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ VÂLCELE – „Lucrări de întreținere (Achiziționare clopot nou pentru Biserica Ortodoxă Vâlcele)” 6.00
119 FELEACU PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ GHEORGHIENI – „Construcție casă parohială, reparații curente și lucrări de consolidare la biserică și biroul parohial, implementare proiect social destinat comunității” 2.00
120 FLOREȘTI MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI – „Lucrări de consolidare și reparații capitale, amenajare incintă, finalizare lucrări la mănăstire” 3.00
121 FLOREȘTI PAROHIA ORTODOXĂ LUNA DE SUS – „Reparație acoperiș biserică și achiziționare iconostas” 3.00
122 FLOREȘTI PAROHIA ORTODOXĂ „SFÂNTUL IOAN IACOB HOZEVITUL” – Construcție biserică 3.00
123 FLOREȘTI PAROHIA ORTODOXĂ CETATEA FETEI –  Construcție biserică Ortodoxă, împrejmuire și branșamente 4.00
124 FLOREȘTI PAROHIA ORTODOXĂ „SFÂNTUL MARCU” – ”Construcție biserică” 4.00
125 FLOREȘTI PAROHIA ORTODOXĂ „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL-TĂUȚI „Lucrări de întreținere și reparații curente la biserică” 3.00
126 FRATA MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ SFÂNTA TREIME SOPORUL DE CÂMPIE – „Lucrări de întreținere și reparații capitale la biserica și casă parohială” 8.00
127 FRATA PAROHIA ORTODOXĂ BERCHIEȘU – „Reabilitare anexe casa parohială și anexă Biserică” 8.00
128 GEACA PAROHIA ORTODOXĂ GEACA – „Lucrări de întreținere și reparații la Biserica” 8.00
129 GEACA PAROHIA ORTODOXĂ  SUCUTARD – „Realizare structură metalică pentru clopote” 8.00
130 GILĂU PAROHIA ORTODOXĂ SOMEȘU RECE – „Reparații curente la casa parohială” 8.00
131 GILĂU PAROHIA ORTODOXĂ GILĂU I – Construcție casă parohială ( anexă gospodărească, demolare corpuri existente, refacere împrejmuire)” 8.00
132 GILĂU PAROHIA ORTODOXĂ  SF. TREI IERARHI SOMEȘUL CALD – „Înlocuirea acoperișului la casa parohială” 8.00
133 GILĂU PAROHIA ORTODOXĂ GILĂU III – „Construcție biserică” 8.00
134 GILĂU PAROHIA ORTODOXĂ GILĂU II – „Lucrări la casa parohială (izolare)” 8.00
135 IARA PAROHIA ORTODOXĂ  SURDUC – „Construcție casă parohială” 3.00
136 ICLOD PAROHIA ORTODOXĂ SF. NICOLAE ICLOD – „ Renovare pridvor biserică” 3.00
137 ICLOD PAROHIA ORTODOXĂ FUNDĂTURA – „Reparație capitală interior mansardă la casa parohială” 3.00
138 JICHIȘU DE JOS PAROHIA ORTODOXĂ „SF.MIHAIL ȘI GAVRIL” CODOR – „Consolidarea și izolarea casei parohiale” 4.00
139 JICHIȘU DE JOS PAROHIA ORTODOXĂ  JICHIȘU DE JOS – „Modernizare instalație de încălzire în clădirea bisericii Jichișu de Jos-Achiziție centrală termică” 4.00
140 JICHIȘU DE JOS PAROHIA ORTODOXĂ JICHIȘU DE JOS – Filia Tărpiu – „Realizarea Monumentului eroilor căzuți în primul și al doilea război mondial,din satul Tarpiu ” 4.00
141 JUCU PAROHIA ORTODOXĂ JUCU GARĂ – „Lucrări de consolidare și reparații capitale la pridvorul bisericii” 3.00
142 JUCU PAROHIA ORTODOXĂ GĂDĂLIN – „Finisaje exterioare clădire și dependințe asimilate lăcașului de cult, la casa parohială” 3.00
143 JUCU PAROHIA ORTODOXĂ GĂDĂLIN – „Pictură la Biserica din Vișea-continuare lucrări” 6.00
144 JUCU PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ JUCU DE JOS – „Lucrări de întreținere la biserică-realizare sistem de încălzire” 5.00
145 LUNA PAROHIA ORTODOXĂ  LUNCANI – „Realizare pictură bisericească” 7.00
146 LUNA PAROHIA ORTODOXĂ LUNA – „Lucrări de întreținere și reparații la biserică (Pridvor ,modificare instalație de gaz  )” 7.00
147 MĂGURI RĂCĂTĂU PAROHIA ORTODOXĂ MĂGURI – „Lucrări de pictură la biserică” 10.00
148 MĂNĂSTIRENI PAROHIA ORTODOXĂ  MĂNĂSTIRENI – „Lucrări de întreținere și reparații curente la biserica” 3.00
149 MĂNĂSTIRENI PAROHIA ORTODOXĂ BEDECIU – FILIA ARDEOVA – „Recondiționarea fațadei Nord și a turnului Bisericii Ortodoxe Ardeova” 13.00
150 MĂRGĂU PAROHIA ORTODOXĂ BUTENI – „Lucrări de tencuire a Bisericii” 3.00
151 MĂRIȘEL PAROHIA ORTODOXĂ MĂRIȘEL – „Reparații totale la acoperișul Sfintei Biserici din Parohia și Filia Mărișel” 7.00
152 MICA PAROHIA ORTODOXĂ NIREȘ – „Materiale construcție pentru interior la casa parohială” 6.00
153 MICA PAROHIA ORTODOXĂ MĂNĂSTIREA – „Finisaje băi și bucătărie la casa parohială” 3.00
154 MIHAI VITEAZU PAROHIA ORTODOXĂ CORNEȘTI – „Reparații curente la biserică” 3.00
155 MINTIU GHERLII PAROHIA ORTODOXĂ NIMA – „Lucrări de întreținere și reparații curente la biserică – achiziționare centrală pe lemn și calorifere” 3.00
156 MINTIU GHERLII PAROHIA ORTODOXĂ MINTIU GHERLII – „Reparație acoperiș casă parohială” 3.00
157 MINTIU GHERLII PAROHIA ORTODOXĂ PETREȘTI – FILIA SALATIU – „Schimbarea obloanelor(geamurilor) din turnul bisericii, montare pavaj în fața bisericii” 3.00
158 MINTIU GHERLII PAROHIA ORTODOXĂ PETREȘTI – „Restaurare pardoseala în biserică” 3.00
159 MOCIU PAROHIA ORTODOXĂ CRIȘENI – „Pictură biserică în tehnica frescă – Biserica din Boteni” 8.00
160 MOCIU PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ MOCIU I – „Continuarea lucrărilor de pictură la biserica din satul Zorenii de Vale” 8.00
161 MOCIU PAROHIA ORTODOXĂ GHIRIȘU ROMÂN – „Lucrări capitale la casa parohială și anexe-schimbare acoperiș” 8.00
162 MOLDOVENEȘTI PAROHIA ORTODOXĂ  CORNEȘTI – FILIA PIETROASA – „Reparații curente la biserică” 5.00
163 MOLDOVENEȘTI PAROHIA ORTODOXĂ  PODENI -„Renovarea exterioară a bisericii” 8.00
164 NEGRENI PAROHIA ORTODOXĂ NEGRENI – „Reparații capitale la Biserică” 8.00
165 PALATCA PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ PETEA – „Recondiționare acoperiș biserică” 7.00
166 PALATCA PAROHIA ORTODOXĂ SAVA – FILIA MUREȘENII DE CÂMPIE – „Schimbarea acoperișului la Biserica din Mureșenii de Câmpie” 8.00
167 PALATCA PAROHIA ORTODOXĂ SAVA-FILIA BĂGACIU – „Schimbarea acoperișului la Biserica din localitatea  Băgaciu” 8.00
168 PALATCA PAROHIA ORTODOXĂ PALATCA – „Reparații curente la Biserica din Palatca” 7.00
169 PANTICEU PAROHIA ORTODOXĂ CUBLEȘU  SOMEȘAN -„Reparații exterioare la Biserică și racordarea trifazică pentru încălzirea electrică cu radiatoare” 7.00
170 PANTICEU PAROHIA ORTODOXĂ CUBLEȘU  SOMEȘAN – FILIA PÂGLIȘA -„Lucrări de întreținere curentă, reparații, zugrăveli, înlocuire tâmplărie, reparații fundație la Biserica  din Pâglișa” 5.00
171 PANTICEU PAROHIA ORTODOXĂ  DÂRJA – „Lucrări de consolidare și reparații capitale la Sf. Biserică și casa parohială(clopotniță, scări și acoperiș)” 5.00
172 PANTICEU PAROHIA ORTODOXĂ SĂRATA-FILIA CĂTĂLINA – „Lucrări de consolidare și reparații la Biserica din Sărata” 5.00
173 PETREȘTII DE JOS PAROHIA ORTODOXĂ DELENI – „Tencuieli interioare și înlocuirea mobilierului bisericesc” 10.00
174 PETREȘTII DE JOS PAROHIA ORTODOXĂ   PETREȘTII DE SUS – „Reparații la Biserica din Petreștii de Mijloc” 8.00
175 PLOSCOȘ PAROHIA ORTODOXĂ PLOSCOȘ – „Lucrări de întreținere și reparații curente la biserică” 8.00
176 POIENI PAROHIA ORTODOXĂ  BOLOGA – „Reparație casă parohială” 8.00
177 POIENI PAROHIA ORTODOXĂ „SF.TREIME” MORLACA – „Schimbarea icoanelor de pe catapeteasmă” 15.00
178 POIENI PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ TRANIȘU – „Lucrări de întreținere și reparații capitale și curente la bisericile si casa parohială din Tranișu” 10.00
179 RECEA CRISTUR PAROHIA ORTODOXĂ CIUBĂNCUȚA – „Reparații și schimbare învelitoare la Biserica din Ciubăncuța” 3.00
180 RECEA CRISTUR PAROHIA ORTODOXĂ CIUBANCA – „Reparații la casa parohială și la Biserica din Ciubanca” 3.00
181 RÂȘCA PAROHIA ORTODOXĂ DEALU MARE – „Termoizolație casă parohială” 5.00
182 RÂȘCA PAROHIA ORTODOXĂ DEALU MARE – „Achiziție materiale pentru protecția și tratarea lemnului la construcția bisericii din Lăpuștești” 5.00
183 RÂȘCA PAROHIA ORTODOXĂ DEALU MARE – FILIA CRISTEȘTI – „Încălzire termică la biserică” 5.00
184 RÂȘCA PAROHIA ORTODOXĂ  RÂȘCA – „Lucrări de întreținere și reparații curente la Biserica din Onicești-înlocuire învelitoare” 8.00
185 SĂCUIEU PAROHIA ORTODOXĂ ROGOJEL – „Lucrări de întreținere și reparații curente” 3.00
186 SĂCUIEU PAROHIA ORTODOXĂ VIȘAGU – „Refacerea geamurilor la biserică” 3.00
187 SĂNDULEȘTI PAROHIA ORTODOXĂ SĂNDULEȘTI – „Introducere utilități și reparații curente la biserică” 3.00
188 SĂNDULEȘTI PAROHIA ORTODOXĂ COPĂCENI – „Lucrări de întreținere la biserică- împrejmuire” 3.00
189 SĂVĂDISLA PAROHIA ORTODOXĂ LITA – „Renovarea casei parohiale și construirea unei anexe pentru centrala termică la biserică” 10.00
190 SĂVĂDISLA PAROHIA ORTODOXĂ STOLNA – „Construire casă parohială” 8.00
191 SĂVĂDISLA PAROHIA ORTODOXĂ HĂȘDATE – „Achiziționare materiale – lucrări curente la biserică” 8.00
192 SIC PAROHIA ORTODOXĂ SIC – „Lucrări de întreținere și reparații curente la biserică” 3.00
193 SÂNMĂRTIN PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CEABA – „Construire a două lumânărare” 3.00
194 SÂNMĂRTIN PAROHIA ORTODOXĂ SÂMBOIENI – Filia  Târgușor – „Întreținere și reparații la biserica( recondiționarea treptelor de la intrarea în Biserică) -Filia  Târgușor” 3.00
195 SÂNMĂRTIN PAROHIA ORTODOXĂ SÂMBOIENI – „Întreținere și reparații la biserica (recondiționarea treptelor de la intrarea în biserică)” 3.00
196 SÂNMĂRTIN PAROHIA ORTODOXĂ CUTCA – „Schimbare geamuri biserică și gard imprejmuire casă parohială” 3.00
197 SÂNMĂRTIN PAROHIA ORTODOXĂ DIVICIORII MARI – Filia Sânmărtin -„Refacere pardoseală și soclu pereți interiori la biserică” 3.00
198 SÂNMĂRTIN PAROHIA ORTODOXĂ MĂHAL – „Reabilitare casă parohială (izolare termică, înlocuire acoperiș, zugrăveli și tencuieli)” 3.00
199 SÂNMĂRTIN PAROHIA ORTODOXĂ CEABA – FILIA VALEA UNGURAȘULUI – „Reparații la acoperișul bisericii din Valea Ungurașului” 3.00
200 SÂNPAUL PAROHIA ORTODOXĂ MIHĂIEȘTI – „Lucrări de consolidare și reparații capitale la casa parohială” 3.00
201 SÂNPAUL PAROHIA ORTODOXĂ BERINDU – „Construcție capelă mortuară în localitatea Berindu” 8.00
202 SÂNPAUL PAROHIA ORTODOXĂ SÂNPAUL – „Construcție capelă mortuară” 8.00
203 SUATU PAROHIA ORTODOXĂ SUATU – „Construcție biserică nouă, continuare lucrări” 3.00
204 TRITENII DE JOS PAROHIA ORTODOXĂ „POGORÂREA DUHULUI SFÂNT” TRITENII DE SUS – „Lucrări de întreținere și înlocuire scaune arhierești” 3.00
205 TURENI PAROHIA ORTODOXĂ  CEANU MIC – „Înlocuire acoperiș-casă parohială” 8.00
206 TURENI PAROHIA ORTODOXĂ MICEȘTI – „Reparație la acoperișul bisericii” 8.00
207 ȚAGA PAROHIA ORTODOXĂ NĂSAL – „Construcție biserică în localitatea Năsal” 8.00
208 UNGURAȘ PAROHIA ORTODOXĂ UNGURAȘ – „Turnare șapă beton și punere pardoseală la biserică, schimbare Sfânta Masă” 10.00
209 VAD PAROHIA ORTODOXĂ CETAN – „Înlocuire geamuri și ușă la biserică” 8.00
210 VAD PAROHIA ORTODOXĂ BOGATA DE SUS – FILIA CALNA -„Reparații la acoperișul Bisericii din localitatea Calna” 8.00
211 VALEA IERII PAROHIA ORTODOXĂ VALEA IERII – „Finisaje interioare, geamuri și finisaje exterioare care nu modifică nimic din proiectul cu Autorizația nr. 918/05.04.2016” 8.00
212 VULTURENI PAROHIA ORTODOXĂ VULTURENI – ”Finalizarea lucrărilor la Poarta Maramureșană/Acces alee Biserică-95 ml ” 8.00
213 VULTURENI PAROHIA ORTODOXĂ FĂURENI – „Construcție Biserică Ortodoxă în satul Făureni ” 15.78
214 VULTURENI PAROHIA ORTODOXĂ ȘOIMENI „SF.M.Mc.GHEORGHE” – „Lucrări capitale la biserică și casa parohială” 8.00
TOTAL 1,583.68
PREȘEDINTE                                                         CONTRASEMNEAZĂ
 TIȘE ALIN                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI
                                                             GACI SIMONA

 

NOMINALIZAREA
pe beneficiari a sumei de 93.50 mii lei pentru finanţarea Programului Culte – Cultul Greco-Catolic
Cultul Greco-Catolic mii lei
Nr. crt. Localizare Denumire beneficiar şi proiect Suma repartizată
1 CLUJ-NAPOCA EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ DE CLUJ-GHERLA – „Construcția Complexului Catedralei Greco-Catolice din Piața Cipariu nr.2” 16.50
2 CĂȘEIU PAROHIA GRECO-CATOLICĂ RUGĂȘEȘTI – „Lucrări de întreținere – împrejmuire gard biserică” 9.00
3 COJOCNA PAROHIA GRECO-CATOLICĂ COJOCNA – „Construirea unei capele mortuare” 40.00
4 CUZDRIOARA PAROHIA GRECO-CATOLICĂ CUZDRIOARA – „Reparații fațadă exterioară biserică” 3.00
5 FLOREȘTI PAROHIA GRECO-CATOLICĂ FLOREȘTI II SF.AP. PETRU ȘI PAVEL – „Continuarea lucrărilor de construcție a bisericii parohiale” 3.00
6 GILĂU PAROHIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ, GILĂU – „Proiect pentru biserică și gard de imprejmuire a proprietății” 3.00
7 ICLOD PAROHIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ LIVADA – „Construcție biserică parohială – continuare lucrări” 3.00
8 MOLDOVENEȘTI PAROHIA GRECO-CATOLICĂ PODENI -„Renovarea exterioară a bisericii” 3.00
9 PALATCA PAROHIA GRECO-CATOLICĂ PETEA – ”Reabilitare rețea electrică învechită și înlocuire geamuri la Biserica din Petea” 10.00
10 SĂNDULEȘTI PAROHIA GRECO-CATOLICĂ SĂNDULEȘTI – „Reparații curente la biserică” 3.00
TOTAL 93.50
PREȘEDINTE                                                         CONTRASEMNEAZĂ
 TIȘE ALIN                                                 SECRETAR AL JUDEȚULUI
                                                        GACI SIMONA

 

NOMINALIZAREA
pe beneficiari a sumei de 270.60 mii lei pentru finanţarea Programului Culte – Cultul Reformat
Cultul Reformat mii lei
Nr. crt. Localizare Denumire beneficiar şi proiect Suma repartizată
1 CLUJ-NAPOCA PAROHIA REFORMATĂ Nr. XI din Cluj-Napoca – „Repararea acoperișului Bisericii Reformate de pe strada Donath nr.142” 30.00
2 DEJ PAROHIA REFORMATĂ OCNA-DEJ – „Lucrări de întreținere la sanctistie” 5.00
3 DEJ PAROHIA REFORMATĂ DEJ – „Renovare casă parohială” 5.00
4 GHERLA PAROHIA REFORMATĂ BĂIȚA – „Renovare Biserică Reformată – Filia Silivaș” 5.00
5 HUEDIN PROTOPOPIATUL REFORMAT CĂLATA -„Sistem de încălzire centrală în sediul Protopopiatului Reformat Călata” 10.00
6 HUEDIN PAROHIA REFORMATĂ HUEDIN – „Eficientizare termică la casa comunitară” 5.00
7 AGHIREȘU PAROHIA REFORMATĂ AGHIREȘU – „Reparații la  casa de rugăciune reformată din Aghireșu Fabrici” 4.00
8 AGHIREȘU PAROHIA REFORMATĂ INUCU – „Reabilitarea unei părți a acoperisului casei pentru tineret al parohiei” 3.00
9 AGHIREȘU PAROHIA REFORMATĂ MACĂU – „Renovare grup sanitar la casa de rugăciuni” 5.00
10 APAHIDA PAROHIA REFORMATĂ PATA – „Reparații capitale la casa parohială” 12.00
11 AȘCHILEU PAROHIA REFORMATĂ FODORA – „Proiect renovare interiorul casei parohiale” 3.00
12 AȘCHILEU PAROHIA REFORMATĂ CRISTOREL – „Renovarea casei parohiale din Cristorel” 3.00
13 BACIU PAROHIA REFORMATĂ BACIU – „Lucrări de reparare și renovare a bisericii” 3.00
14 BACIU PAROHIA REFORMATĂ SUCEAG – „Achiziția și montarea de uși și geamuri termopan pentru sala de rugăciune și cea de ședință” 3.00
15 BONȚIDA PAROHIA REFORMATĂ RĂSCRUCI – „Reparații orga bisericii” 3.00
16 BONȚIDA PAROHIA REFORMATĂ BONȚIDA – „Reparații curente la exteriorul casei parohiale, înlocuirea unui geam” 3.00
17 BORȘA PAROHIA REFORMATĂ CIUMĂFAIA – „Renovarea bisericii din Ciumăfaia. Proiect și lucrări de renovare” 3.00
18 BUZA PAROHIA REFORMATĂ BUZA – „Construcție clădire multifuncțională în cadrul Parohiei Reformate Buza” 3.00
19 CĂLĂRAȘI PAROHIA REFORMATĂ CĂLĂRAȘI – „Lucrări de întreținere la biserică (pavarea trotuarelor din curtea Bisericii)” 6.00
20 CĂLĂȚELE PAROHIA REFORMATĂ VĂLENI – „Repararea zidului exterior al Bisericii Reformate din Văleni” 5.00
21 CĂPUȘU MARE PAROHIA REFORMATĂ DUMBRAVA – „Reparații la casa parohială și anexă” 5.00
22 CĂPUȘU MARE PAROHIA REFORMATĂ CĂPUȘU MIC – „Zugrăvirea în interior a casei parohiale” 5.00
23 CĂPUȘU-MARE PAROHIA REFORMATĂ CĂPUȘU-MARE – „Reabilitarea Bisericii Reformate din Căpușu Mare/ Servicii de Proiectare generală faza PTh+De” 4.00
24 CĂTINA PAROHIA REFORMATĂ FELDIOARA – „Lucrări de consolidare și reînnoire la clădirea parohiei” 3.00
25 CĂTINA PAROHIA REFORMATĂ CĂTINA – „Lucrări de consolidare și reînnoire la clădirea bisericii” 3.00
26 CHINTENI PAROHIA REFORMATĂ CHINTENI – „Reabilitare biserica Reformată din Chinteni” 3.00
27 CHINTENI PAROHIA REFORMATĂ MĂCICAȘU – „Realizarea scărilor de la drum până la Biserică” 3.00
28 CHINTENI PAROHIA REFORMATĂ VECHEA – „Extinderea casei de rugăciuni ( bucătărie și baie) din localitatea Vechea” 3.00
29 CORNEȘTI PAROHIA REFORMATĂ STOIANA – „Reparație acoperiș casă parohială” 3.00
30 FIZEȘUL GHERLII PAROHIA REFORMATĂ FIZEȘUL GHERLII – „Restaurarea orgii la Biserica Reformată Fizeșul Gherlii” 5.00
31 FLOREȘTI PAROHIA REFORMATĂ FLOREȘTI – „Împrejmuire cu gard a casei parohiale” 3.60
32 FLOREȘTI PAROHIA REFORMATĂ LUNA DE SUS – „Împrejmuire casă de rugăciune” 5.00
33 GEACA PAROHIA REFORMATĂ LACU – „Lucrări de reparații la casa parohială (Schimbarea sistemului de scurgere a apei la casa parohială din Lacu, schimbarea paziei  și renovarea camerelor  afectate în urma deteriorării acoperișului)” 5.00
34 GÂRBĂU PAROHIA REFORMATĂ TUREA – „Lucrări de întreținere și reparații curente la casa parohială din Turea” 3.00
35 GÂRBĂU PAROHIA REFORMATĂ VIȘTEA – ”Continuare lucrări de înlocuire geamuri și sau /uși la holul casei parohiale reformate din Viștea” 5.00
36 IARA PAROHIA REFORMATĂ IARA – „Reparații interioare la Biserica Reformată Iara” 5.00
37 ICLOD PAROHIA REFORMATĂ ICLOZEL – FILIA BISERICA REFORMATĂ LIVADA – „Electrificarea clopotelor ( automatizare)” 3.00
38 ICLOD PAROHIA REFORMATĂ ICLOZEL – FILIA BISERICA REFORMATĂ GHIROLT – „Reparații capitale interior biserică și reparații acoperiș” 3.00
39 ICLOD PAROHIA REFORMATĂ ICLOZEL – „Reparații capitale la casa parohială (achiziționare țiglă pentru acoperiș)” 3.00
40 IZVORUL CRIȘULUI PAROHIA REFORMATĂ NEARȘOVA – „Reparații interioare la casa parohială” 6.00
41 IZVORUL CRIȘULUI PAROHIA REFORMATĂ ȘAULA – „Reparații capitale la casa de rugăciune” 5.00
42 IZVORUL CRIȘULUI PAROHIA REFORMATĂ IZVORUL CRIȘULUI – „Conectarea la rețeaua locală de canalizare„ 2.00
43 JUCU PAROHIA REFORMATĂ VIȘEA – „Reparații structurale interioare – Refacerea ușii interioare de sub turnul Bisericii” 5.00
44 LUNA PAROHIA REFORMATĂ LUNCANI – „Reparație capitală la clădirea din Luncani având ca destinație desfășurarea de activități socio-medico-edicaționale” 5.00
45 MĂNĂSTIRENI PAROHIA REFORMATĂ MĂNĂSTIRENI – „Reparații capitale la subsolul casei parohiale” 5.00
46 MOCIU PAROHIA REFORMATĂ CHESĂU – „Modernizare/schimbare sistem de încălzire la casa parohială” 5.00
47 PALATCA PAROHIA REFORMATĂ PALATCA – „Construire centru cultural bisericesc (achiziționare materiale de construcție) 5.00
48 SĂVĂDISLA PAROHIA REFORMATĂ LITENI – „Continuarea lucrărilor de reparații la Biserică Reformată Liteni” 7.00
49 SĂVĂDISLA PAROHIA REFORMATĂ VLAHA – „Necesitatea de modernizare, automatizare a clopotelor la Biserica Reformată din Vlaha” 5.00
50 SĂVĂDISLA PAROHIA REFORMATĂ SĂVĂDISLA – „Reabilitarea exterioară și a acoperișului casei comunitare” 5.00
51 SÂNCRAIU PAROHIA REFORMATĂ SÂNCRAIU – „Amenajarea curții casei parohiale” 6.00
52 SUATU PAROHIA REFORMATĂ SUATU – „Reparații interioare la Biserică” 5.00
53 VIIȘOARA PAROHIA REFORMATĂ VIIȘOARA – „Lucrări de renovare generală la clădirea bisericii din Viișoara” 8.00
54 VULTURENI PAROHIA REFORMATĂ CHIDEA – „Continuarea proiectului de încălzire a bisericii și a clădirilor anexe(casa de rugăciune etc.) 5.00
TOTAL 270.60
PREȘEDINTE                                    CONTRASEMNEAZĂ
 TIȘE ALIN                             SECRETAR AL JUDEȚULUI
                                  GACI SIMONA
NOMINALIZAREA
pe beneficiari a sumei de 80.00 mii lei pentru finanţarea Programului Culte – Cultul Romano – Catolic
Cultul Romano – Catolic mii lei
Nr. crt. Localizare Denumire beneficiar şi proiect Suma repartizată
1 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ CLUJ IRIS – „Reparații lăcaș cult” 5.00
2 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ CLUJ DÂMBUL ROTUND – „Reparații lăcaș de cult” 5.00
3 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ SF.PETRU – „Schimbarea ușii interioare a Bisericii SF. Petru” 5.00
4 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ SF. MIHAIL CLUJ-NAPOCA – „Reparații interioare birou parohial” 8.00
5 CLUJ-NAPOCA PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ MĂNĂȘTUR CLUJ NAPOCA – ”Reparații exterioare Biserica Parohială Sfânta Maria Îndurerata” 8.00
6 GHERLA PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ GHERLA – „Reabilitare casă parohială” 8.00
7 AGHIREȘU PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ AGHIREȘU – „Reparații curente la biserică și parohie, reparația acoperișului fațadei” 5.00
8 CĂLĂRAȘI PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ CĂLĂRAȘI – „Reparații interioare la Biserica Romano-Catolică din Călărași” 5.00
9 CHINTENI PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ CHINTENI – „Reparații lăcaș cult” 5.00
10 FELEACU PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ GHEORGHENI – „Continuarea lucrării de renovare a bisericii și casei parohiale” 5.00
11 SĂVĂDISLA PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ VLAHA – „Reparații curente la biserică și casa parohială – centru comunitar” 5.00
12 SIC PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ SIC – „Renovare biserică” 8.00
13 TURENI PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ TURENI – „Reparații curente la Biserica din Tureni” 8.00
TOTAL 80.00
PREȘEDINTE                               CONTRASEMNEAZĂ
 TIȘE ALIN                                           SECRETAR AL JUDEȚULUI
                                   GACI SIMONA

 

NOMINALIZAREA
pe beneficiari a sumei de 25.52  mii lei pentru finanţarea Programului Culte – Cultul Unitarian
Cultul Unitarian mii lei
Nr. crt. Localizare Denumire beneficiar şi proiect Suma repartizată
1 COJOCNA PAROHIA UNITARIANĂ COJOCNA – „Delimitarea, marcarea și montarea gardului la terenul bisericii unitariene și a casei de rugăciune unitariene Cojocna” 5.52
2 MOLDOVENEȘTI PAROHIA UNITARIANĂ  PLĂIEȘTI – „Instalare centrală termică la casa parohială din Plăiești” 5.00
3 MOLDOVENEȘTI PAROHIA UNITARIANĂ VĂLENI DE ARIEȘ – „Reparație/renovare casă parohială” 5.00
4 MIHAI VITEAZU PAROHIA UNITARIANĂ CHEIA – „Lucrări de consolidare și renovare la biserică unitariană-lucrări interioare” 5.00
5 SUATU PAROHIA UNITARIANĂ SUATU – ”Reabilitarea interioară și termoizolarea exterioară la casa comunală” 5.00
TOTAL 25.52
PREȘEDINTE CONTRASEMNEAZĂ
 TIȘE ALIN SECRETAR AL JUDEȚULUI
GACI SIMONA
NOMINALIZAREA
pe beneficiari a sumei de 22,44 mii lei pentru finanţarea Programului Culte – Cultul Baptist
                                        Cultul Baptist mii lei
Nr. crt. Localizare Denumire beneficiar şi proiect Suma repartizată
1 HUEDIN BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ MAGHIARĂ HUEDIN  – „Continuarea schimbării acoperișului la lăcașul de cult baptist maghiar din Huedin” 11.22
2 CĂPUȘU MARE BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ MAGHIARĂ CĂPUȘU MIC – „Schimbare acoperiș la casa parohială baptistă din Căpușu Mic” 11.22
TOTAL 22.44
NOMINALIZAREA

pe beneficiari a sumei de 69,92 00 mii lei pentru finanţarea Programului Culte – Cultul Penticostal

Cultul Penticostal mii lei
Nr. crt. Localizare Denumire beneficiar şi proiect Suma repartizată
1 CLUJ-NAPOCA BISERICA PENTICOSTALĂ NR.9 CLUJ-NAPOCA – „Achiziționare mobilier și echipamente biserică” 8.00
2 APAHIDA BISERICA PENTICOSTALĂ ELIM – „Înlocuirea sistemului de iluminat și sonorizare la biserică” 7.00
3 CIUCEA BISERICA  PENTICOSTALĂ CIUCEA – ”Construire lăcaș de cult” 10.00
4 CUZDRIOARA BISERICA PENTICOSTALĂ MĂNĂȘTUREL – „Împrejmuire biserică și tencuieli magazii” 10.00
5 GILĂU BISERICA  PENTICOSTALĂ SPERANȚA GILĂU – „Construcție biserică-achiziție materiale” 8.00
6 LUNA BISERICA  PENTICOSTALĂ„MARANATA” LUNA – „Continuare executare finisaje interioare la casa de rugăciune” 5.00
7 MOCIU BISERICA APOSTOLICĂ PENTICOSTALĂ MOCIU – „Repararea și modernizarea lăcașului de cult” 6.92
8 SĂVĂDISLA BISERICA APOSTOLICĂ PENTICOSTALĂ FINIȘEL – „Realizare sistem de încălzire la biserică” 8.00
10 62.92
PREȘEDINTE                              CONTRASEMNEAZĂ
 TIȘE ALIN                              SECRETAR AL JUDEȚULUI
                                GACI SIMONA

Leave A Comment

%d bloggers like this: