Noile reguli pentru pensionarea femeilor intră sâmbătă în vigoare. Ce trebuie să facă angajatele

May 11, 2019
318 Views

Noile reguli privind ieşirea la pensie a femeilor vor intra sâmbătă în vigoare, după ce Legea nr. 93/2019, a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 354.

Potrivit acesteia, femeile vor putea opta să lucreze până la 65 de ani, cu continuarea contractului de muncă, dacă optează în scris pentru acest lucru. Angajatorul nu va putea îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea, a mai stabilit Guvernul.

Cum s-a modificat Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii) pentru a pune în acord legislaţia cu decizia Curţii Constituţionale:

1. Litera c) a alineatului (1) a articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins: ”

c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II.”

2. După alineatul (2) al articolului 56 se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins: ”

(3) Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condiţiile prevăzute la lit. c), teza întâi. ”

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: