Concursul Regional de Compoziții Plastice și Decorative – „Copiii vestesc primăvara”, desfășurat la Cluj

Școala Gimnazială Specială – Centru de Resurse și Documentare privind Educația Integrată/Incluzivă Cluj-Napoca, instituţie de învăţământ special aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean, organizează în perioada 16-19 aprilie a.c., la Turnul Croitorilor – Centru de Cultură Urbană, Cluj-Napoca, situat pe strada Baba Novac, nr. 35, Concursul Regional de Compoziții Plastice și Decorative „Copiii vestesc primăvara”.
Expoziţia – concurs de compoziţii plastice şi decorative va fi deschisă oficial miercuri, 17 aprilie, începând cu ora 11:00.
„Copiii vestesc primăvara” este un concurs cultural-artistic adresat elevilor cu cerințe educative speciale din clasele 0-IV şi V-VIII din învăţământul special şi din învăţământul de masă și are ca scop cultivarea și valorificarea potenţialului creator al elevilor cu cerințe educative speciale în contextul cunoașterii și promovării obiceiurilor și tradițiilor românești, dar și al respectului și al sensibilității față de mediul înconjurător.
În cadrul acestei acțiuni s-au implicat tineri din mai multe județe ale țării, respectiv Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Covasna, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu, Suceava. Copiii au fost antrenaţi în desfăşurarea unor acțiuni de pregătire și confecționare a produselor ce vor fi prezentate în cadrul expoziției, oferindu-li-se, așadar, oportunitatea de a se exprima artistic public, de a fi o voce la nivelul comunității din care fac parte integrantă.
Evenimentul face parte din cadrul proiectului regional „MICII ARTIȘTI”, ediția a X-a, fiind aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și inclus în Calendarul Activităţilor Educative Regionale și Interjudețene 2019.

Leave A Comment

%d bloggers like this: