Marti 2 aprilie 2019 orele 14.00 -Sedinta Ordinara a Consiliului Local Cluj-Napoca. Iata ordinea de zi

April 1, 2019
495 Views

Potrivit Dispoziţiei nr. 2026 din 27.03.2019, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de marți, 2 aprilie 2019, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Soporului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații din imobilele situate în muncipiul Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 199-201, în incinta Liceului Tehnologic Aurel Vlaicu.
3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-str. Tășnad nr. 10, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6.
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral. Eremia Grigorescu nr. 27, ap. 4B, în favoarea domnului Peter Iosif și familiei acestuia.
5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuinţelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, nr. 141/2017, nr. 894/2017 și nr. 490/2018.
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Olănești nr. 6, ap. 3, în favoarea domnului Laszlo Denes și familiei acestuia.
7. Proiect de hotărâre privind lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019.
8. Proiect de hotărâre privind lista de priorități pe anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, aprobată prin Hotărârea nr. 60/2019, refăcută ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 pct. 10 al Hotărârii nr. 407/2005 (vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002).
10. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 14, cu număr cadastral 288053, înscris în C.F. nr. 288053 Cluj-Napoca.
11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară și de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București (fostă Moricz Zsigmond) nr. 68-70.
12. Proiect de hotărâre privind radierea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Atelier școală Ofelia”, situat în municipiul Cluj-Napoca, urmare a restituirii acestuia în natură Episcopiei Unitariene Cluj.
13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscriere imobil strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscriere imobil strada Traian din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 86 și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală.
16. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municpiul Cluj-Napoca, str. Bucegi, nr. 1A, teren aferent ap. nr. 3 din blocul 1C.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două imobile dedicate activităților economice de tip terțiar, corp 2S+P+Mez+4E+R (hotel) și corp S+P+Mez+4E (hotel de apartamente), str. Traian Vuia nr. 194; beneficiară: S.C. Romdesign S.R.L.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință, P+E – str. Remetea nr. 24; beneficiar: Ulian Szekely Dan.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E, str. Episcop Marton Aron nr. 23A; beneficiar: Huțan Eusebiu-Cătălin.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire hală P și corp de birouri P+3E, Calea Baciului nr. 1-3; beneficiară: S.C. Conexinstal S.R.L.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt 3S+P+Mez+5E+Er, str. Aurel Vlaicu nr. 26-30, str. Între Lacuri nr. 1, str. Crișului f.n.
22. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Supralărgire și Modernizare strada Bună Ziua în municipiul Cluj-Napoca”.
24. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020, cu rata inflației.
25. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza municipiului Cluj-Napoca.
26. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului între asociațiile de locatari/proprietari, sub genericul „CURĂȚENIE GENERALĂ”.
27. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 de lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
28. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Sas Paul Radu și Sas Petre Vasile, înregistrată sub nr. 102593/43 în data de 25.02.2019.
29. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Terapia S.A., înregistrată sub nr. 109268/433 în data de 28.02.2019.
30. Diverse.

P R I M A R,
EMIL BOC

Leave A Comment

%d bloggers like this: