“Stări” ale sacrului. Lucrări din patrimoniul Mueului de Artă Cluj-Napoca

March 30, 2019
579 Views

Organizată la iniţiativa Muzeului de Artă Cluj-Napoca, expoziţia intitulată „Stări ale sacrului” se înscrie ca parte integrantă a ansamblului de manifestări culturale dedicate celebrării unui veac de modernitate a statului român. Concentrându-se asupra unor piese patrimoniale reprezentative pentru arta religioasă născută în teritoriile intra și extracarpatice pe parcursul secolelor XVI-XX sau pentru cea de factură laică care prezintă referinţe elocvente la problematica religioasă locală, selecția operată, densă în valori şi aerată ca expunere, caută să evidențieze particularitatea istorico-tradițională a conţinutului spiritual specific ariei culturale româneşti, o ambianţă caracterizată, prin excelenţă, de multietnicitate, pluriconfesionalism şi multilingvism, în care Biserica a jucat, la rândul ei, un rol esențial în procesul de cristalizare a unei identităţii naţionale moderne.

În acest sens, ea oferă şi prilejul unui moment de reflecţie profundă asupra unei moşteniri spirituale de o valoare inestimabilă, cu consecinţe determinante în reliefarea unor secvenţe semnificative ale devenirii noastre istorice, aducând, totodată, în discuţie şi problema urgenţei responsabilizării în ceea ce priveşte prezervarea şi salvgardarea patrimoniului cultural naţional.

Paginaţia sălilor pune în act o „stratigrafie” culturală, saturată de valenţe simbolice ce au drept corolar firescul şi simplitatea „calmului contemplativ”, ea prinzând contur în jurul expresiei plastice a trăirii şi a sentimentului religios… ca însemne tangibile ale unor, metaforic vorbind, veritabile „exerciţii spirituale” sau „rugi” ale privirii, ale căror stări accentuează fie formele vizibilului imediat, fie reflectări ale sale de natură pur afectivă, toate dezvăluind, în esenţă, adâncimi ale imperceptibilului, ale inaccesibilului, ale nepătrunsului.

O diversitate care se aşează protectiv sub ochiul unificator al cugetului, dobândind un înţeles profund integrator, grefat pe fundalul unei sobrietăţi nedeclamative, neimpuse cu stridenţă, care sprijină şi încurajează creşterea în intensitate a „percepţiei”, devenind şi o „zonă de contact” fertilă pentru dialogul intercultural şi inter-religios.

Responsabil organizare: Alexandra Sârbu

Figurează în expunere (selectiv): Adam Bălţatu, Marius Bunescu, Pericle Capidan, Aurel Ciupe, Emil Cornea, Teodor Harşia, Iosif Iser, Anton Lazăr, Venceslav Melka, Mikola András, Coriolan Munteanu, Sabin Nemeş, Gheorghe Petraşcu, Carol Popp de Sathmary, Ioan Sima, Paul Sima, Szolnay Sándor, Henric Trenk, Nicolae Vermont, Ziffer Sándor.

Expoziţia rămâne deschisă publicului spre vizitare până la data de 7 aprilie 2019, de miercuri până duminică inclusiv, în intervalul orar 10:00-17:00.

Leave A Comment

%d bloggers like this: