Daniel Buda: Uniunea Europeană își protejează consumatorii!

În cadrul ședintei plenare de la Strasbourg a Parlamentului European, a fost supus la vot și adoptat cu o majoritate covârșitoare raportul privind „Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor”. Am votat în favoarea acestui raport tocmai pentru a permite consumatorilor să se îndrepte cu acțiuni colective în instanță împotriva companiilor care încalcă dreptul Uniunii, pentru a primi despăgubiri.

Asigurarea eficace a respectării normelor UE este importantă pentru cetățenii europeni și le influențează viața de zi cu zi. Având în vedere globalizarea și digitalizarea economiei, riscul producerii unor încălcări ale legislației Uniunii care să afecteze interesele colective ale consumatorilor este din ce în ce mai mare. Comercianții care încalcă dreptul Uniunii pot afecta mii sau chiar milioane de consumatori cu aceeași publicitate înșelătoare sau cu clauze. În contextul intensificării comerțului transfrontalier și al strategiilor comerciale aplicate la nivelul UE, aceste încălcări afectează din ce în ce mai mult consumatorii din statele membre.

Această propunere legislativă vizează introducerea unui sistem armonizat pentru acțiunile colective în despăgubire de care să beneficieze consumatorii din UE, pe baza celor mai bune practici din UE și din afara acesteia. Aceasta asigură un echilibru între facilitarea accesului la justiție pentru a apăra interesele consumatorilor și asigurarea unor garanții suficiente împotriva abuzului de procedură. Raportul pe care l-am votat pune capăt situației actuale, în care consumatorii nu beneficiază de protecție în multe dintre statele membre deoarece acestea nu le oferă posibilitatea să își exercite drepturile în mod colectiv. Uniunea Europeană va oferi consumatorilor europeni o protecție mult mai ridicată!

Leave A Comment

%d bloggers like this: