Vineri , 29 martie 2019, ora 11.00 – Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj . Iata ordinea de zi

March 25, 2019
358 Views

 PROIECTUL ORDINII DE ZI

                  a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 29 martie 2019, ora 1100

 

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Chiorean Laura Elena, prin demisie, precum şi validarea, în locul vacant, a unui nou mandat de consilier judeţean
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la durata de concesiune a spațiilor cu destinație medicală concesionate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului (clădire) situat în Municipiul Cluj-Napoca str. Tăietura Turcului nr. 47, identificat în cartea funciară 260255 Cluj-Napoca, din domeniul public în domeniul privat al Județului Cluj
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 233 din 31 august 2011 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Cluj si Comuna Feleacu, in vederea realizarii Proiectului “Construire Parc Industrial TETAROM IV, extindere conducta gaz si statie de reglare, extindere retea electrica si statie de transformare, captare apa, rezervor si statie de epurare, realizarea unei hale pentru IMM-uri, Comuna Feleacu, sat Valcele, Judetul Cluj
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv al societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A., actualizat
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe  anul 2018
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Cluj și Agenția Națională Antidrog
 8. Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 107R sectorul de drum incluzând intersecţia DJ 107R cu DJ 107L, sat Filea de Jos, sat Filea de Sus, intersecţia DJ 107R cu DJ 107M, poziţiile kilometrice km 21+350 – km 28+650
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 39 din 28.02.2017 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, cu modificările ulterioare
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 41 din 28.02.2017 pentru aprobarea  Structurii organizatorice, a  Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa, cu modificările ulterioare
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 174 din 30.07.2018 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca, cu modificările ulterioare
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului de păpuși ”Puck”
 13. Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a comunităţii pe anul 2018
 14. Diverse

Leave A Comment

%d bloggers like this: