Live si pe facebook de la orele 13.00-Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj. Iata ordinea de zi

February 28, 2019
795 Views

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 28 februarie 2019, ora 13.00

1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Județului Cluj a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.
1_anexa

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală la Compania de Apa Somes S.A. în vederea exercitării drepturilor de acționar
3. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale pentru imobilul situat in Municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești f.n. și pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 143/2008, cu modificările și completările ulterioare
3_Anexe 1-4 3_Anexa 5

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară a dreptului de proprietate a Județului Cluj asupra imobilelor expropriate pentru realizarea lucrării de utilitate publică „Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca – Pista de decolare – aterizare 3500 m”- Etapa I și II
4_Anexa 2 4_Anexa 1

5. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale pentru imobilul situat in Municipiul Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 3-5 și pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Cluj
5. Anexa

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al Județului Cluj
7. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor necesare în vederea achiziționării imobilului situat în extravilanul localității Dezmir, comuna Apahida, în suprafață de 2.369 mp, înscris în C.F nr. 59076 Apahida, nr. cadastral 59076
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL CLUJ”
8_anexa

9. Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Cluj la Asociația Română pentru Industria Electronică și Software (ARIES)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Cluj și Federația Română de Atletism în vederea desfășurării pe Stadionul ”CLUJ ARENA” a unor compețiții de atletism în perioada 2019-2023
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru finanțarea cheltuielilor din bugetul propriu al Județului Cluj pe anul 2019
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 209/2004 privind organizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Cluj
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 245/2016 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Cluj, cu modificările ulterioare
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 99/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Cluj în consiliile de administrație ale unor spitale publice
25. Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 108 C Gârbău – Leghia (DN 1), sectorul km 5+600-28+050
26. Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 107R -Cluj-Napoca(Făget) – Sălicea – Ciurila – DJ 107L, sectorul de drum km 8+300 – 21+350
27. Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 107R sectorul de drum incluzând intersecţia DJ 107R cu DJ 107L, sat Filea de Jos, sat Filea de Sus, intersecţia DJ 107R cu DJ 107M, poziţiile kilometrice km 21+350 – km 28+650
28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean pe anii 2014-2019, cu modificările și completările ulterioare
28_anexa

29. Proiect de hotărâre privind delimitarea zonelor periurbane aferente municipiilor Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla și orașului Huedin, precum și desemnarea acestora ca zone funcționale de interes județean
29_documente conexe
30. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la consiliul de administrație provizoriu al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.
31. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare fixe a administratorilor din consiliile de administrație ale societăților la care Județul Cluj este acționar unic sau majoritar
32. Informare privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe trimestrul IV 2018 la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj
32. Nota

33. Raport de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Cluj pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018
34 Diverse

Leave A Comment

%d bloggers like this: