Echipa care formeaza “Unitatea de implementare a Sistemului de Management al Deseurilor al Judetului Cluj SMID”

February 25, 2019
917 Views

Va prezentam :  Echipa care formeaza “Unitatea de implementare a Sistemului de Management al Deseurilor al Judetului Cluj SMID”, conform dispozitiei Presedintelui din 30 ianuarie 2019

DISPOZIŢIA Nr. 54

din 30 ianuarie 2019

pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 748/2017 privind constituirea unității de implementare a proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management al Deşeurilor în Judeţul Cluj”, cod SMIS 2014+101692

 

Art. I. Articolul 1 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 748/2017 privind constituirea unității de implementare a proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management al Deşeurilor în Judeţul Cluj”, cod SMIS 2014+101692, se modifică și va avea următorul conținut:

 „Art. 1. Se numeşte unitatea de implementare a proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management al Deşeurilor în Judeţul Cluj” cod SMIS 2014+101692,  în următoarea componenţă:

 1. Manager proiect: Raţiu Mariana – Director executiv – Direcţia Dezvoltare şi Investiţii;
 2. Coordonator implementare tehnică: Creţu Alexandru – Şef serviciu – Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice;
 3. Asistent de proiect: Coman Diana – Şef serviciu – Serviciul Managementul Proiectelor
 4. Expert implementare proiect: Furcovici Daniela – consilier – Serviciul Managementul Proiectelor
 5. Expert implementare proiect: Rad Niculina – consilier – Serviciul Managementul Proiectelor
 6. Expert implementare proiect: Tripon Mihaela – consilier – Serviciul Managementul Proiectelor
 7. Expert implementare proiect: Tothfalusi Judith – consilier – Serviciul Managementul Proiectelor
 8. Responsabil tehnic: Salanţă Claudiu-Daniel – arhitect șef – Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
 9. Responsabil tehnic: Rusu Claudia-Eleonora – consilier – Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice;
 10. Responsabil tehnic: Rotaru Gabriela – consilier – Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice;
 11. Responsabil tehnic: Constanta-Silvia Fabian – consilier – Unitatea de Monitorizare Servicii de Utilități Publice;
 12. Responsabil tehnic: Botezan Alexandru-Romulus – consilier – Serviciul Lucrări și Achiziţii Publice;
 13. Responsabil tehnic: Muresanu Anda-Mihaela – Șef serviciu, Serviciul Autorizări, Disciplină în construcții, GIS;
 14. Responsabil tehnic: Ciortea Teofil-Aurel – consilier, Serviciul Lucrări și Achiziţii Publice;
 15. Responsabil tehnic: Bogdan Aurelia – consilier – Serviciul Lucrări și Achiziții Publice;
 16. Responsabil achiziţii : Petru Matei – consilier – Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice;
 17. Responsabil achiziţii: Tiuca Adina – consilier – Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice;

18 .Responsabil achiziţii: Inoan Mihăiță-Adrian – consilier – Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice;

19. Responsabil financiar: Şchiop Cristina – Director General – Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane;

20. Responsabil plăți: Tare Mirela – consilier – Serviciul Financiar Contabil

21.Responsabil resurse umane: Irimieş Cosmina Mariana – Consilier – Serviciul Managementul Proiectelor;

22.Responsabil juridic: Iliescu Ştefan – Director executiv – Direcția Juridică;

23.Responsabil juridic: Pop Dan-Vasile – Șef serviciu – Serviciul Juridic – Contencios Administrativ, Arhivă;

24.Responsabil juridic: Cristea Corina – consilier juridic – Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice;

25.Responsabil juridic: Rusu Anca-Cosmina – consilier juridic – Serviciul Juridic – Contencios Administrativ, Arhivă;

26.Responsabil arhivare: Engi-Inăuan Simona-Dora – consilier – Serviciul Lucrări și Achiziții Publice;

27.Responsabil informare şi publicitate: Bișcovan Mihaela – consilier – Serviciul Administraţie Publica, ATOP.”

Leave A Comment

%d bloggers like this: