Studiu: În ce domenii se fac cele mai multe concedieri

February 22, 2019
742 Views

Un studiu realizat de Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) la nivelul economiei naţionale arată că numai 15,34% din totalul contractelor de muncă pentru normă întreagă (CIM) au salariul brut peste 4.500 lei, în timp ce 39,20% abia luau salariul minim pe economie. Studiul arată şi care sunt domeniile în care se fac cele mai multe angajări, dar şi cele mai multe concedieri.

Potrivit unui studiu al PIAROM, anul trecut, la 1 octombrie, 48,14% dintre contractele de muncă pentru normă întreagă înregistrate în România corespundeau unui salariu mediu brut aflat în zona salariului minim pe economie, respectiv: 39,20% dintre CIM cu normă întreagă erau încheiate la valoarea salariului minim pe economie, în timp ce alte 8,94% depăşeau cu puţin salariul minim pe economie (sub 2.150 lei).

Numărul contractelor de muncă pentru normă întreagă (CIM) a crescut în perioada octombrie 2017 – octombrie 2018 cu 4,09%, respectiv cu aproximativ 213.000, ajungând la circa 5,42 milioane, potrivit unui comunicat al Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM).

Informaţia reiese din statisticile preliminare publicate de PIAROM privind dinamica forţei de muncă din România în perioada menţionată, rezultate în urma prelucrării datelor extrase din Registrul de Evidenţă a Salariaţilor, corelate cu statisticile Eurostat, cu informaţiile publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi cu structura nomenclatoarelor COR şi CAEN.

Pe grupe majore de ocupaţii (grupe majore COR), cea mai mare creştere s-a înregistrat la grupa 2 – specialişti în diverse domenii de activitate, cu 53.827 de noi contracte (+5,45%), grupa 5 – lucrători în domeniul serviciilor, cu 41.828 noi contracte (+5,07%), şi grupa 3 – tehnicieni şi alţi specialişti în domeniul tehnic, cu 36.944 de noi contracte (+6,96%), notează PIAROM.

Singura grupă majoră de ocupaţii care a înregistrat o scădere a numărului de contracte de muncă a fost grupa 8 – muncitori calificaţi şi asimilaţi (-9.734 CIM, -1,41%). Pe de altă parte, această reducere a fost compensată de creşterea de la nivelul grupei 8 – operatori la instalaţii şi maşini, asamblori de maşini şi echipamente (+15.069 CIM, +2,44%).

Numărul de muncitori necalificaţi (grupa 9 COR) a continuat ritmul de creştere înregistrat în anii anteriori (+26.006 CIM, +3,29%), cu precizarea că acest ritm a fost sub nivelul creşterii medii înregistrate la nivelul economiei naţionale (+4,09%).

Pe ocupaţii (coduri COR), cea mai importantă creştere s-a înregistrat la nivelul muncitorilor necalificaţi la demolarea clădirilor (+10.699 CIM, +13,13%), şoferilor de autoturisme şi camionete (+8.110 CIM, +7,71%) şi lucrătorilor comerciali (+7.066 DIM, +4,94%).

Pe de altă parte, cele mai importante reduceri ale numărului de contracte individuale de muncă au fost înregistrate preponderent la nivelul sectorului de muncă necalificată. Astfel, între primele patru coduri COR cu dinamică negativă a numărului de CIM se regăsesc trei ocupaţii din industria confecţiilor, respectiv: muncitor necalificat în industria confecţiilor (-8.901 CIM, -9,41%); confecţioner-asamblor articole din textile (-2.512 CIM, -6,9%); operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (-2.023 CIM, -9,45%).

Domeniile în care se fac cele mai multe angajări

Pe grupe principale de activităţi economice (secţiuni CAEN), cele mai multe locuri de muncă au fost create în comerţ (+33.535 CIM, respectiv + 3,7%, ajungând la 889.415 CIM), informaţii şi comunicaţii (+16.740 CIM, respectiv +9,49%, ajungând la 176.307 CIM) şi transport şi depozitare (+15.433 CIM, respectiv +4,05%, ajungând la 381.083 CIM).

Cele mai dinamice trei sectoare economice (coduri CAEN), în perioada octombrie 2017 – octombrie 2018, au fost: activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client) – Cod CAEN 6201 (+9.428 CIM, +15,69%); lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale – Cod CAEN 4120 (+9.032 CIM, +4,98%); transporturi rutiere de mărfuri – Cod CAEN 4941 (+8.500 CIM, +5,58%).

Unde se fac cele mai multe concedieri

Cele mai mai mari reduceri ale numărului de contracte de muncă s-au înregistrat la nivelul sectoarelor: fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) – Cod CAEN 1413 (-9.937 CIM, -10,19%); fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule – Cod CAEN 2931 (-5.545 CIM, -6,17%); fabricarea încălţămintei – Cod CAEN 1520 (-4.367 CIM, – 9,67%).

“PIAROM apreciază că numai prin cunoaşterea şi conştientizarea deplină a unor indicatori cantitativi şi calitativi privind structura şi dinamica pieţei muncii, precum cei prezentaţi anterior, este posibilă o dezvoltare omogenă şi sustenabilă a forţei de muncă, corelată cu domeniile de competitivitate şi cu priorităţile investiţionale ale României. În prima jumătate a anului 2019, PIAROM va lansa în spaţiul public un nou studiu privind forţa de muncă care, ca element de noutate, va realiza în premieră o analiză asupra nivelului de ocupare în domeniile incluse în Strategia Naţională de Competitivitate, document care ar trebui să reprezinte o componentă strategică a dezvoltării economice echilibrate a economiei naţionale”, se arată în comunicat.

Leave A Comment

%d bloggers like this: