Curtea de Conturi : Auditul public intern, functional la circa 70% dintre unitatile administrativ- teritoriale cu conducatori cu calitate de ordonatori principali de credite

Auditul public intern a fost funcţional la aproximativ 70% dintre unităţile administrativ-teritoriale ale căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, în condiţiile în care veniturile totale ale bugetelor locale au fost, în anul 2017, de circa 63 de miliarde de lei, iar cheltuielile au fost de aproape 61 de miliarde de lei, relevă un raport al Curţii de Conturi.

Potrivit documentului, una dintre principalele concluzii ale raportului este aceea că auditul public intern de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale nu are capacitatea de a răspunde obiectivelor stabilite prin reglementările legale aplicabile, cauza principală fiind neînţelegerea pe deplin a rolului şi a necesităţii auditului intern ca pârghie eficientă pentru realizarea obiectivelor, evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor de management al riscului.

Instituţia a publicat pe site Raportul special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale.

“Plenul Curţii de Conturi a României a aprobat, în baza prevederilor art. 42 alin. 2 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, ‘Raportul special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale’, întocmit de către Departamentul de metodologie, pregătire profesională, evaluarea activităţii de audit şi control, programare, raportare, sinteze şi IT. Raportul vine în completarea ‘Raportului special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul administraţiei publice centrale’ şi vizează îmbunătăţirea activităţii de audit public intern la nivel local prin anticiparea şi prevenirea erorilor şi a omisiunilor, a fraudei şi a neregulilor într-o fază incipientă, mai rapid decât o poate face auditul public extern ex-post efectuat de către Curtea de Conturi”, se spune într-un comunicat al instituţiei, remis vineri AGERPRES.

Leave A Comment

%d bloggers like this: