Ora 13.00 Live si pe facebook – Ședinţa ordinară a Consiliului Județean Cluj. Iata ordinea de zi

January 31, 2019
550 Views

Joi, 31 ianuarie 2019, începând cu ora 13.00, în Sala Mare de Şedinţe a Consiliului Judeţean Cluj va avea loc şedinţa ordinară a deliberativului judeţean, având următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind trecerea unei construcții din domeniul public al Județului Cluj în domeniul privat, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acesteia
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan nr. 23
3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Judeţului Cluj a unor elemente de infrastructură pentru alimentare cu apă și canalizare din comunele Gârbău și Mintiu Gherlii
4. Proiect de hotărâre privind exercitarea drepturilor de acționar la societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2019
6. Proiect de hotărâre privind avizarea taxelor și tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”Cluj, pentru anul fiscal 2019
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Cluj în anul școlar 2019-2020
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 222/2017 privind numirea Consiliului de Administrație al societății Univers T S.A., cu modificările ulterioare
9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar
10. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la consiliul de administrație provizoriu al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.
11. Proiect de hotărâre privind constatarea suspendării de drept, pe perioada concediului de maternitate, a doamnei Filip Carmen-Mihaela din funcția de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj
12. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj de către doamna TRIFU SORINA-LAVINIA
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 39 din 28.02.2017 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 257 din 31 octombrie 2018 privind acordarea post-mortem a titlului de Cetățean de onoare al Județului Cluj ,,Clujean de onoare” participanților la Marea Adunare Națională de la Alba -Iulia desfășurată la 1 decembrie 1918, cu modificările și completările ulterioare
17. Informare referitoare la exercitarea dreptului de preemţiune în temeiul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 96/2006 – semestrul II/2018
18. Diverse

Leave A Comment

%d bloggers like this: