Joi 31 ianuarie 2019, ora 13.00 Şedinţa Ordinară a Consiliului Judeţean Cluj. Iată ordinea de zi

January 25, 2019
570 Views

 

           PROIECTUL ORDINII DE ZI

                  a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 31 ianuarie 2019, ora 1300

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unei construcții din domeniul public al Județului Cluj în domeniul privat, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acesteia
 2. Proiect de hotărâre privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan nr. 23
 3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Judeţului Cluj a unor elemente de infrastructură pentru alimentare cu apă și canalizare din comunele Gârbău și Mintiu Gherlii
 4. Proiect de hotărâre privind exercitarea drepturilor de acționar la societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2019
 6. Proiect de hotărâre privind avizarea taxelor și tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”Cluj, pentru anul fiscal 2019
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Cluj în anul școlar 2019-2020
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 222/2017 privind numirea Consiliului de Administrație al societății Univers T S.A., cu modificările ulterioare
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar
 10. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la consiliul de administrație provizoriu al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.
 11. Proiect de hotărâre privind constatarea suspendării de drept, pe perioada concediului de maternitate, a doamnei Filip Carmen-Mihaela din funcția de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj
 12. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj <LLNK 12002   969 20 301   0 33> de către doamna TRIFU SORINA-LAVINIA
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 39 din 28.02.2017 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a  Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj
 16. 16     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 257 din 31 octombrie 2018  privind acordarea post-mortem a titlului de Cetățean de onoare al Județului Cluj ,,Clujean de onoare” participanților la Marea Adunare Națională de la Alba -Iulia desfășurată la 1 decembrie 1918, cu modificările și completările ulterioare

17 Informare referitoare la exercitarea dreptului de preemţiune în temeiul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 96/2006 – semestrul II/2018

18 Diverse

Leave A Comment

%d bloggers like this: