Miercuri 19 decembrie 2018 orele 14.00 – Sedinta Ordinara a Consiliului Local Cluj-Napoca. Iata ordinea de zi

December 17, 2018
499 Views
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.11.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2019.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017, cu modificările și completările ulterioare (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca).

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind atribuirea denumirii „Dumitru Fărcaș” Casei de Cultură a Studenților din municipiul Cluj-Napoca.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind includerea domnului Dr. Zeicu Adrian-Petrică în Contractul de închiriere nr. 1770/7.10.1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Izlazului nr. 18, ap. 265, în locul doamnei Dr. Ona Gabriela-Borbala.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind reglementarea locațiunii temporare a Organizației Județene a Uniunii Democrate Maghiare din România, în spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 47, ap. 7, ce face obiectul Contractului de închiriere nr. 2631/11.02.2008.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 84, în favoarea Uniunii Salvați România, Filiala Județeană Cluj.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 407091 din 19.12.2012, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr. 10, încheiat cu Fundația Creștină de Ajutorare.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind vânzarea suprafeței de teren de 51,65 m.p., cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 282345 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 282345, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 11.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 54/25.05.2005, încheiat cu S.C. Quick Leasing S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestațiilor și a aprobării componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018 și 799/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-construcție cu nr. topo. 20280, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 56.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca și darea acestora, în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului Român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Educației Naționale.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile aflate în proprietatea Statului Român, din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Vișinilor nr. 1.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 6, aferent Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 87.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind însușirea Documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 25

Privind însușirea Documentației cadastrale de dezlipire și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Maxim Gorki nr. 24.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26

Privind însușirea Documentației cadastrale de ieșire din indiviziune pod, pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 47.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 27

Privind însușirea Documentației tehnice pentru repoziționarea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Borza nr. 5.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 28

Privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipătescu nr. 7.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 30

Privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului Piața Mărăști și a imobilului Aleea Bibliotecii din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 31

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Donici din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 32

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sergiu Celibidache din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 33

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada George Bacovia din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 34

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Valea Fânațelor din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 35

Privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare date și dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici (fostă str. Poștei) nr. 18, ap. 1.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 36

Privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Colegiului Național George Coșbuc.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 37

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Crișan nr. 36, înscris în C.F. nr. 283751 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 283751.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 38

3privind aprobarea P.U.D. – extindere și etajare imobil, str. Patriciu Barbu nr. 72; beneficiar: Lupuțan-Oiegar Mihai-Anton.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 39

Privind aprobarea P.U.D. – construire imobil mixt (centru educațional, școală de dans și locuință) P+3E+Er – str. Cloșca nr. 5; beneficiar: Popa Adrian-Nicolae.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 40

4privind aprobarea P.U.D. – construire locuință unifamilială P+E, str. Alexandru Odobescu nr. 9-11; beneficiară: Rădean Ana.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 41

Privind aprobarea P.U.D. construire hotel S+P+3E, str. Corneliu Coposu nr. 2; beneficiară: S.C. Taxi Pro Napoca S.R.L.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 42

Privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiune mixtă (administrative, turism), S+P+4E+R, str. Donath nr. 53/A; beneficiar: Bărăian Alexandru.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 43

4privind aprobarea P.U.D. construire două locuințe unifamiliale S+P+E+Er, str. Cometei nr. 47; beneficiari: Pop Vasile, Pop Ioan și Pop Lucreția.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 44

Privind aprobarea P.U.D. mansardare locuință unifamilială, str. Bumbești nr. 7A; beneficiari: Anca Horațiu Marius și Anca Adina.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 45

Privind aprobarea P.U.D. construire hală cu spații conexe, str. Trian Vuia nr. 180A; beneficiară: S.C. Axial Construct Invest S.R.L.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 46

Privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt de locuințe, S+P+3E+Er, str. Paris nr. 31-35; beneficiare: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L. și S.C. Miatur S.R.L.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 47

Privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt P+3E, str. Corneliu Coposu nr. 46; beneficiari: Lăcătuș Lucian și Lăcătuș Dorina.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 48

Privind aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană – str. Trotușului-str. Fabricii și a P.U.D. pentru construire parking 2S+D+P+2E+T, str. Trotușului nr. 5; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Leave A Comment

%d bloggers like this: