20 decembrie 2018 orele 13.00 -Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj . Iata ordinea de zi

December 17, 2018
375 Views

 PROIECTUL ORDINII DE ZI

                  a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 20 decembrie 2018, ora 1300

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Cluj care reglementează situația juridică a unor imobile date în folosință gratuită Centrului Agro Transilvania Cluj S.A.
 2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Tetarom SA, prin aport în natură
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj 143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Cluj, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acces în Parcul Industrial Tetarom 1 realizat în cadrul proiectului „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri,  Extindere și Modernizare Infrastructură”
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2018
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2019
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 200/2016 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 225.000.000 lei, în vederea finanţării unor obiective de investiţii de interes public judeţean, cu modificările ulterioare
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, rectificat, al societății Univers T S.A.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 44/2018 privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare și reabilitare și a Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri județene din Județul Cluj pentru anul 2018, cu modificările ulterioare
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 78 din 31.03.2017 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca,  cu modificările ulterioare
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 41 din 28.02.2017 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a  Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa, cu modificările ulterioare
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 39 din 28.02.2017 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a  Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru Teatrul de păpuși ”Puck”
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a șapte licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul cuprins în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014 – 2019, propus de Comisia Paritară, în şedinţa din data de 12.12.2018
 16. Diverse

Leave A Comment

%d bloggers like this: