Miercuri 28 noiembrie 2018 – Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj . Iata ordinea de zi

November 26, 2018
275 Views

 PROIECTUL ORDINII DE ZI

                  a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 28 noiembrie 2018, ora 1300

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 257 din 31 octombrie 2018 privind acordarea post-mortem a titlului de Cetăţean de onoare al Judeţului Cluj “Clujean de onoare” delegaților participanți la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia desfășurată la 1 decembrie 1918
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în comodat a echipamentelor IT şi produselor de mobilier şcolar achiziţionate ȋn anul 2018 prin Programul Naţional de Dezvoltare Localǎ 2017-2020 pentru Şcoala Gimnazialǎ Specialǎ Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivǎ/Integratǎ Cluj-Napoca şi pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivǎ Cluj-Napoca
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 47 din 24 februarie 2012 privind darea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale Antidrog, a etajului II din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ludwing Roth nr. 19-21, proprietate publică a Judeţului Cluj, pentru funcţionarea Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj
 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Județului Cluj
 5. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Cluj pentru cumpărarea unor imobile aflate în proprietatea Clujana S.A.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate din cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello”
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello” și a cheltuielilor legate de proiect
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general propriu al Judetului Cluj la 30 septembrie 2018
 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2018
 10. Proiect de hotărâre<LLNK 12002 969 20 301   0 33> privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unități administrativ-teritoriale
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 173/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru unii angajați din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj cu modificările ulterioare
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 62 din 29.03.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru Muzeul de Artă
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Etnografic al Transilvaniei
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a opt licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale judeţean pe anii 2014 – 2019, propuse de Comisia Paritară în şedinţa din data de 11.2018
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 133 din 28 mai 2012 privind actualizarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Cluj şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
 16. Informarea privind nivelul de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a comunităţii pe cele 9 luni ale anului 2018
 17. Informare privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe trimestrul III 2018 la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
 18. Diverse

Leave A Comment

%d bloggers like this: