CJ Cluj- Au fost emise certificatele de urbanism pentru extinderea alimentării cu apă potabilă în satele Călățele Pădure și Dealul Negru

November 13, 2018
564 Views

Președintele Consiliului Județean Cluj,  a semnat certificatele de urbanism necesare elaborării documentațiilor de autorizare a extinderii alimentării cu apă potabilă în satele Călățele Pădure și Dealul Negru, comuna Călățele.
„E un nou pas, extrem de important, pentru dezvoltarea acestei comune, inclusiv din punct de vedere turistic. După finalizarea lucrării, componenta de rețea nou creată va fi preluată și integrată de către Compania de Apă Someș în sistemul public județean de distribuție, astfel încât calitatea apei de care vor avea parte noii beneficiari să fie cât mai ridicată”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe.
În ceea ce privește localitatea Călățele Pădure, proiectul prevede extinderea conductei de apă de la cele trei izvoare-sursă aflate în amonte până la cuplarea cu conducta publică ce alimentează satul. În lungime de 1.350 de metri, rețeaua extinsă va fi prevăzută cu un rezervor din fibră de sticlă de 40 de mc, bazine de colectare pentru fiecare dintre cele trei izvoare, cămine de vană, hidranți supraterani, etc.
Referitor la satul Dealul Negru, primăria comunei Călățele a solicitat extinderea rețelei de apă către cetățenii care în prezent nu au acces la acest serviciu edilitar centralizat. Conform specificului localității, extinderea rețelei se va realiza pe două tronsoane, în lungime totală de circa 2.550 de metri, cuplarea la conducta publică de apă existentă pe drumul principal urmând a fi realizată prin intermediul unor cămine de vane optim dimensionate.
Proiectate în concordanță cu normativele tehnice solicitate de operatorul regional – Compania de Apă „Someș” S.A., ambele investiții vor fi astfel implementate încât să permită, în viitor, extinderea rețelei de distribuție, după necesitate, în funcție de dezvoltarea localităților și a creșterii consumului de apă.

Leave A Comment

%d bloggers like this: