Azi 5 noiembrie 2018 orele 9.30 -Sedinţă extraordinară A Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

November 5, 2018
343 Views

Potrivit Dispoziţiei nr. 3411 din 2.11.2018, se convoacă, în şedinţă extraordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de luni, 5.11.2018, ora 9:30, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizare și amenajare Piața Unirii – etapa 2”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui teren în suprafață de 7505 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Herculane nr. 13, aferent Grădiniței cu Program Prelungit Micul Prinț.
4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67.

P R I M A R ,
EMIL BOC

Leave A Comment

%d bloggers like this: