Proiect de modificare a OUG 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura

October 29, 2018
308 Views

Un proiect de modificare a OUG 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură a fost discutat vineri la Conferinţa Naţională a Managerilor Culturali (CNMC), participanţii evidenţiind că, de la apariţia actului normativ până în prezent, nu numai că textul iniţial a suferit modificări, dar în practică s-au ivit aspecte care fie că nu au fost avute în vedere de legiuitor la vremea respectivă, fie, dintr-o greşită interpretare, aplicarea a generat o serie de abuzuri din partea autorităţilor administraţiei publice.

Potrivit lui Ioan Onisei, director general adjunct al Teatrului Naţional din Bucureşti, cel care a prezentat proiectul, actul normativ prevede, în esenţă, în primul rând, introducerea în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de manageri şi în comisiile de evaluare anuală a activităţii managerilor a experţilor evaluatori ce sunt selecţionaţi şi vor fi acreditaţi prin Institutul Naţional de Formare şi Cercetare în Cultură, în aşa fel încât aceste comisii să fie profesionalizate.

Proporţia componenţei comisiilor, prevăzută în proiectul de modificare, este 2/3 evaluatori şi 1/3 reprezentanţii autorităţii.

Proiectul stipulează şi introducerea de criterii de incompatibilitate pentru persoanele care vor face parte din aceste comisii, astfel încât dacă una dintre ele nu respectă aceste prevederi legale, candidaţii, respectiv managerul, în cazul evaluării, să poată face contestaţie, care va fi publică şi nu secretă ca acum.

În lege va fi precizat că mandatul managerului este de cinci ani. La aceeaşi instituţie de cultură un manager poate avea cel mult două mandate.

Leave A Comment

%d bloggers like this: