Miercuri 31 octombrie 2018 orele 13.00 – Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj . Iata ordinea de zi

October 29, 2018
795 Views

PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Cluj din data de 31 octombrie 2018, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind acordarea post-mortem a titlului de Cetătean de onoare al Judetului Cluj “Clujean de onoare” delegatilor participanti la Marea Adunare Natională de la Alba-Iulia desfăsurată la 1 decembrie 1918

2. Proiect de hotarare privind însusirea unei documentatii cadastrale  de primă înscriere a imobilului situat în com. Gilău, loc. Gilău, jud. Cluj si pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 143/2008,  cu modificările si completările ulterioare

3. Proiect de hotarare privind însusirea unei documentatii cadastrale pentru drumul judetean DJ 109A

4. Proiect de hotarare privind însusirea unor documentatii cadastrale privind imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 216 si orasul Huedin, str. Câmpului, nr. 7 si str. Avram Iancu f.n.

5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 99/2018 pentru aprobarea procedurii privind achizitia de bunuri imobile în domeniul public sau privat al Judetului Cluj

6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2018

7. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar

8. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Compania de Apă S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, rectificat, al societătii Pază si Protectie Cluj S.R.L.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, rectificat, al societătii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.

11. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 229/2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Cluj în consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, cu modificările si completările ulterioare

12. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 250 din 30.10.2017 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Anexa 1              Anexa 2              Anexa 3

13. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 174 din 30.07.2018 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca
Anexa

14. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 41 din 28.02.2017 pentru aprobarea  Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa, cu modificările ulterioare
Anexa

15. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Cluj

16. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliul Judetean Cluj nr. 164 din 18.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Cluj, ca urmare organizării alegerilor locale pentru Consiliul Judetean Cluj din data de 5 iunie 2016, cu modificările ulterioare

17. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii a doisprezece licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale

18. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru  traseele cuprinse în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judetean pe anii 2014 – 2019, propuse de Comisia Paritară  în sedinta din data de 11.10.2018
Anexa

19. Informare privind Raportul semestrial al Consiliilor de administraţie – regiei autonome şi societăţilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
Anexa 1             Anexa 2               Anexa 3                Anexa 4
Anexa 5             Anexa 6               Anexa 7

20. Diverse

Leave A Comment

%d bloggers like this: