A XXII -a ediție a Simpozionului Naţional dedicat elevilor cu cerințe educaționale speciale

October 19, 2018
373 Views

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată Cluj-Napoca, instituţie de învățământ special subordonată Consiliului Judeţean Cluj organizează, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea şcolii, cea de-a XXII-a ediție a Simpozionului Naţional cu tema ,,Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”.
Tema Simpozionului se adresează tuturor cadrelor didactice din învăţământul special şi cel de masă care lucrează cu elevi cu cerinţe educative speciale (CES), cele trei secţiuni propuse oferind posibilitatea prezentării unei palete largi de lucrări metodico-ştiinţifice, după cum urmează:
Secţiunea I – ,,Programe de intervenţie, reabilitare şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii/elevii cu CES”
Secţiunea II – ,,Dezvoltarea dimensiunii europene în școli, prin derularea de proiecte și parteneriate locale, naționale și europene”
Secţiunea III – ,,Integrarea/incluziunea şcolară a elevilor cu CES”
Înscrierile în vederea participării la evenimentul național se desfășoară în perioada 16 octombrie -26 noiembrie a.c., pe adresa de e-mail: simpozion_cluj@yahoo.com, regulamentul de participare putând fi consultat pe site-ul unității de învățământ: www.credii.ro.
Prezentarea lucrărilor selectate se va realiza în cadrul evenimentului desfășurat în data de 7 decembrie a.c., cu începere de la ora 09:00, la sediul instituţiei, str. Bucureşti nr. 32.
Organizarea Simpozionului Naţional este o tradiţie pentru instituţia de învățământ clujeană, prima dată fiind organizat în noiembrie 1994, cu tema ,,Modalităţi de optimizare a procesului instructiv-educativ a învăţământului special”.
Parteneri în derularea acestei acțiuni sunt Consiliul Judeţean Cluj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, UBB – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei prin Departamentul de Psihopedagogie Specială, Casa Corpului Didactic Cluj.

Fotografia postată de Consiliul Judetean Cluj.

Leave A Comment

%d bloggers like this: