Proiect, în dezbatere publică: statul poate prelua bunuri de la companiile sale în insolvenţă, pentru stingerea datoriilor

September 29, 2018
475 Views

Autoritatea pentru Administarea Activelor Statului va putea prelua bunuri mobile şi Imobile, în vederea stingerii creanţelor faţă de debitorii din portofoliu, arată un proiect de ordonanţă de urgenţă pus în dezbatere publică de către autoritate.
Bunurile vor trece în administrarea AAAS la valoarea de piaţă, stabilită de un evaluator autorizat, şi vor putea fi transferate, prin hotărâre de Guvern, în administrarea unei alte autorităţi publice centrale.
AAAS invocă, în expunerea de motive, numărul mare de societăţi aflate în insolvenţă la care administratorii judiciari au propus stingera unor creanţe prin procedura dării în plată. Instituţia este creditor majoritar sau şi acţionar şi creditor majoritar la astfel de companii, printre care se numără UCM Reşiţa, CNMPN Remin Baia Mare, SNIF Bucureşti sau Fortus Iaşi, iar legislaţia actuală permite preluarea unor active, dar nu şi stingerea, în urma operaţiunii, a creanţelor şi nici nu reglementează procedura administrării şi gestionării activelor preluate.
Iniţiatorii consideră că proiectul de act normativ va avea o influenţă benefică în economie, prin diminuarea creaţelor deţinute de AAAS, prin reintrarea în circuitul economic al bunurilorsau prin dezvoltarea unor noi afaceri.

Leave A Comment

%d bloggers like this: