Ora 13.oo LIVE si pe facebook – Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj . Iata ordinea de zi

September 27, 2018
857 Views

PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Cluj din data de 27 septembrie 2018, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Gavrea Dan Felician, prin demisie, precum si validarea, în locul vacant, a unui nou mandat de consilier judetean

2. Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al societătii Tetarom SA, prin aport în natura
Anexe

3. Proiect de hotarare privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, pe care este edificat “Rezervorul Mănăstur” de 10.000 mc, situat în mun. Cluj-Napoca, str. Mărisel (bazin Negoiu)
Anexa 1             Anexa 2

4. Proiect de hotarare privind însusirea unei documentatii cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str.  Odobesti FN si pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 143/2008,  cu modificările si completările ulterioare

5. Proiect de hotarare privind însusirea unei documentatii cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, identificat în cartea funciară 313734

6. Proiect de hotarare privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unităti administrativ-teritoriale

7. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului general propriu al Judetului Cluj la 30 iunie 2018
Anexa 1                    Anexa 1a                  Anexa 1b
Anexa 2                    Anexa 2a                  Anexa 2b
Anexa 3                    Anexa 3a                  Anexa 3b
Anexa 4                    Anexa 5                    Anexa 6
Anexa 7

8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2018
Anexa 1                  Anexa 2                Anexa 2a                                                      Anexa 2b                Anexa 3                 Anexa 4

9. Proiect de hotarare privind aprobarea finantării unui proiect pentru realizarea unui obiectiv de investitii al Raionului Hîncesti din Republica Moldova

10. Proiect de hotarare privind stabilirea cotizatiei Judetului Cluj pentru sustinerea activitătilor Asociatiei ”Centrul Cultural Clujean”

11. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj in Adunarea Generală a Actionarilor la Compania de Apa Somes S.A., în vederea exercitării drepturilor de actionar
Anexa 1                Anexa 2

12. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generala a Actionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de actionar
Anexa 1           Anexa 2

13. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generala a Actionarilor la TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de actionar
Anexa 1                 Anexa 2

14. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performantă financiari si nefinanciari pentru administratorii societătii Univers T S.A.
Anexa 1                Anexa 2

15. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performantă financiari si nefinanciari pentru administratorul societătii Pază si Protectie Cluj S.R.L.
Anexa 1                Anexa 2                 Anexa 3

16. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 229/2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Cluj în consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, cu modificările ulterioare

17. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii a nouă licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale

18. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 250 din 30.10.2017 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, cu modificările ulterioare
Anexa 1            Anexa 2

19. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 78 din 31.03.2017 pentru aprobarea  Structurii organizatorice, a  Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca, cu modificările ulterioare
Anexa 1_pag 1            Anexa 1_pag 2                 Anexa 2

20. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru Teatrul de păpusi ”Puck”
Anexa 1                  Anexa 2

21. Proiect de hotarare privind aprobarea participării Teatrului de Păpusi PUCK în cadrul proiectului ”P.U.P.P.A. – Performing – Understandings – Practices of Puppet Arts”  si a cheltuielilor legate de proiect

22. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj Adunarea Generală a Actionarilor la Institutul Regional pentru Cercetare, Educatie si Transfer Tehnologic S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar

23. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evolutie a tarifelor la apă si canalizare în perioada 2017-2023) si a cofinantării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judetele Cluj si Sălaj, în perioada 2014-2020”

23B. SUPLIMENTARE Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude?ean Cluj nr. 180 din 30 iulie 2008 privind înfiin?area Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a Jude?ului Cluj, cu modificările ?i completările ulterioare

24. Informare privind nivelul de asigurare a securitătii si a sigurantei civice a comunitătii pe primele 6 luni ale anului 2018

25. Diverse

Leave A Comment

%d bloggers like this: