Miercuri 5 septembrie 2018 -Sedinta Ordinara a Consiliului Local Cluj -Napoca . Iata ordinea de zi

September 3, 2018
498 Views

Potrivit Dispoziţiei nr. 2676 din 31 august 2018, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de miercuri, 5 septembrie 2018, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005.

 2. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 408 din 2018 (punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca a unor terenuri în suprafață de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război).

 4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război.

 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 93/20.04.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3, ap. 12, încheiat cu S.C. Art Impex S.R.L.

 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2399 din data de 20.10.2003, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr. 2, parte din ap. 7, încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici.

 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1877/29.12.1999 pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 16/Bulevardul Eorilor nr. 21, ap. 8, încheiat cu S.C. Napocom S.A.

 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2633 din data de 22.04.2008, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 11, încheiat cu Societatea Română de Cancer.

 9. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1050/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1 (cota de 1/2 parte), 2,3,4,5, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).

 10. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1057/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32 și 35 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 35 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință semicolectivă S+P+E+R, str. Edgar Quinet nr. 19; beneficiară: S.C. Konzo Invest S.R.L.

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință semicolectivă S+P+E+R, str. Edgar Quinet nr. 21; beneficiară: S.C. Konzo Invest S.R.L.

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință semicolectivă S+P+E+R, str. Edgar Quinet nr. 23; beneficiară: S.C. Konzo Invest S.R.L.

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire clădire mixtă (locuințe și servicii) S+P+3E+R, str. Borhanciului nr. 8A; beneficiară: S.C. Casa cu Pietre S.R.L.

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere și reabilitare imobil în vederea realizării unei locuințe semicolective P+E – str. Viilor nr. 4; beneficiar: Chețan Gheorghe Mircea.

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Mansardare locuințe, str. Minerilor nr. 30; beneficiari: Costan Daniel Costin și Costan Livia.

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană – etapa 1, str. Gheorghe Dima – Vest; beneficiară: Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 753 din 2017 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare Turnul Pompierilor, str. Tipografiei nr. 17, municipiul Cluj-Napoca”).

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 561/2018 (însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Peana nr. 2-4, aferent Școlii Gimnaziale „Ion Creanga”).

 20. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.09.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 28.09.2018, ora 12 (a doua convocare).

 21. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca.

 22. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 23. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – sem I 2018.

 24. Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de Burciu Ștefan prin care se solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 767/2004.

 25. Diverse.

P R I M A R,

EMIL BOC

Leave A Comment

%d bloggers like this: